annons
Hem » Artiklar » Åkeriföretagens syn på godstransportstrategin

Åkeriföretagens syn på godstransportstrategin

Infrastrukturdepartementet har publicerat en artikel från seminariet där arbetet med den ett år gamla godstransportstrategin summerades. Rickard Gegö, vd på Sveriges Åkeriföretag, fick där, som ledamot av godstransportrådet, kommentera strategin utifrån åkerinäringens syn. Här publicerar vi Rickards kommentar.

”Sverige har idag en logistik i världsklass och den positioneringen ska Sverige inte bara behålla utan även utveckla. För att åstadkomma detta är det viktigt att hela näringen håller ihop och utvecklas tillsammans. När regeringen under förra året presenterade godsstrategin fick alla trafikslag ett gemensamt verktyg för att bland annat effektivisera godstransportsystemet, nå de transportpolitiska målen och stärka näringens konkurrenskraft. Ett väldigt bra och inspirerande initiativ.

Genom det gemensamma arbetet med godstransportstrategin har vi också fått en möjlighet att stärka bilden av transportnäringen och visa den fantastiska framtidsbransch som vi verkar inom – ett måste både för att kunna rekrytera och behålla kvalificerad arbetskraft.

Åkerinäringen är positiva till arbetet och kommer att fortsätta stötta regeringen och bidra med vår samlade kunskap och erfarenhet. Inte minst genom vårt deltagande i godstransportrådet.

Godstransportstrategin är omfattande med många projekt som löper parallellt i högt tempo. Från åkerinäringens sida är vi måna om att detta inte bara blir fina ord på ett papper utan vi vill se praktik av alla goda idéer. Ska vi nå de uppsatta målen och utvecklas måste vi också våga testa och utmanas.”

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*