annons
Hem » Artiklar » Logistik » Åkerinäringens färdplan mot fossilfrihet

Åkerinäringens färdplan mot fossilfrihet

Trafikanalys har i rapporten En Breddad Ekobonus, redovisat sitt regeringsuppdrag. De föreslår en ekobonus som riktas in på omlastningsstöd till intermodala transporter. Sveriges Åkeriföretag ser förslaget som en del av lösningen mot en fossilfri transportbransch, berättar de i en pressrelease..
– Förslaget är ett steg på väg, men vi efterlyser en tydligare inriktning och ett större grepp för hur godstransporter på väg kan effektiviseras på ett hållbart sätt, säger Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag. Han menar att omlastningsstöd marginellt påverkar en möjlig överflyttning av gods till järnväg.
Det är främst transportköparna som avgör vilka trafikslag som är mest lämpliga för ett specifikt uppdrag. Eftersom de vanligaste transporterna är kortväga, så används lastbilar till övervägande del. Intermodala transporter riktas i huvudsak in på långväga transporter över 30 mil. 92 procent av antalet ton gods som transporteras med lastbil i Sverige reser kortare sträckor än 30 mil.
– I Åkerinäringens färdplan för fossilfri konkurrenskraft – framtagen i samverkan med Fossilfritt Sverige – berättar vi hur godstransporter på väg kan effektiviseras på ett hållbart sätt. Där lyfter vi angelägna åtgärder som till exempel alternativa drivmedel, tyngre lastbilar och längre lastbilar. Men implementeringen i Sverige går oroväckande långsamt, säger Rickard Gegö

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*