annons
Hem » Notiser » Alfredssons samordnar i Norrköping

Alfredssons samordnar i Norrköping

Norrköpings kommun har tecknat avtal med Alfredssons Transport AB gällande samordning av kommunens varuleveranser till sina enheter. Samordningen väntas leda till att antalet leveranser mer än halveras.

– Omkring 200 adresser inom exempelvis skola, förskola och vårdboenden kommer att beröras. Att antalet transporter minskar till de här adresserna innebär förutom rena miljövinster bland annat även en minskad risk för olyckor, säger projektledaren Anna Wetterlind, projektledare Samordnad varudistribution, i ett pressmeddelande.

Norrköpings kommun gör årligen en mängd inköp som transporteras till olika kommunala kök och enheter. Idag finns ingen logistisk planering av leveranserna, men det nya avtalet innebär bland annat att man nu kan gå vidare med planerna på att skapa en distributionscentral. Där kommer leverantörerna att kunna lämna sina varor på ett och samma ställe. Sedan lastas de om i ett system som går ut på att det ska bli så få transporter som möjligt. Målet med det är en minskning av antalet leveranser och antalet körda kilometrar, minskad hälso- och miljöpåverkan, styrda leveranstider och ökad trafiksäkerhet vid kommunens förskolor och skolor.

– Kommunen tar härmed ytterligare ett steg i miljöarbetet och tar ansvar för att minska miljöpåverkan i våra egna varuleveranser. Vi arbetar fokuserat för att kunna efterleva de mål som finns framtagna på området, säger kommunalrådet Karin Jonsson (C).

Det nya systemet väntas kunna sättas i bruk i maj 2018. Då införs samordning av kommunens livsmedel. I nästa steg införs samordning av kommunens övriga varor, och dit beräknas man nå första kvartalet 2019. När systemet är i full drift väntas leveranserna minska med cirka 60 procent.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*