annons
Hem » Notiser » Alkobommarna uppe i Trafikutskottet

Alkobommarna uppe i Trafikutskottet

Idag är en motion från Lars-Axel Norell (KD) uppe för justering i Riksdagen trafikutskott.

Han vill att permanenta alkobommar snarast etableras vid alla Sveriges färjelägen med internationell trafik, med syfte att öka trafiksäkerheten på våra vägar.

Så här skriver  Norell i sin motion:

Riksdagen har beslutat att det svenska trafiksäkerhetsarbetet ska utgå från en s k nollvision. Under 2013 omkom 264 personer i vägtrafiken, vilket är den lägsta siffran sedan 40-talet. Däremot är antalet personer som blivit allvarligt skadade i vägtrafiken alltjämt högt och uppgick 2013 till 4 681 personer.

Viktiga åtgärder som gjorts för att öka trafiksäkerheten är utbyggnaden av mötesfria vägar, säkrare fordon och sänkta hastigheter. Några av de främsta riskfaktorerna i vägtrafiken är alkohol och andra droger, trötthet, ouppmärksamhet, hög hastighet, slarv med bilbälte, låg ålder samt låg körvana.

Rattfylleri är alltjämt ett stort problem. Det beräknas att ca 13 000 personer varje dag framför motorfordon i rattfullt tillstånd, en hög siffra som kan jämföras med att det i vårt land finns ca 15 000 taxibilar. Att komma till rätta med rattfylleriet skulle på ett påtagligt sätt öka trafiksäkerheten i vårt land.

Under en försöksperiod på fyra månader från augusti 2013 genomfördes en försöksverksamhet med automatiska nykterhetskontroller med hjälp av en s k alkobom i Göteborgs hamn.

Sedan slutet av september 2014 används tekniken i full skala i Stockholms frihamn. Där finns fyra alkobommar för personbilar och två för lastbilar. Trots skriftlig information om den automatiska nykterhetskontrollen som väntar vid ankomsten till Sverige, är det många som stoppas vid bommen. Under en och samma förmiddag kunde nio förare stoppas med hjälp av alkobommen, för att sedan lagföras.

Det är den ideella organisationen Motorförarnas helnykterhetsförbund, MHF, som tidigare varit pådrivande i utvecklingen av alkolås i bilar, som nu tagit fram tekniken med alkobommar. De automatiska nykterhetskontrollerna visar sig vara ett effektivt sätt att minska rattfylleriet och öka trafiksäkerheten på våra vägar.

Då utvärderingen av försöksverksamheten i Göteborg varit framgångsrik och lett fram till att en anläggning tagits i drift i Stockholm, bör permanenta alkobommar snarast etableras vid alla Sveriges färjelägen med internationell trafik, med syfte att öka trafiksäkerheten på våra vägar.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*