annons
Hem » Notiser » Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka

Andelen förnybart i transportsektorn fortsätter att öka

Svenska inrikestransporter använder allt mer förnybar energi. Enligt ett pressmeddelande från Energimyndigheten visar årets sammanställning av de energipolitiska målen att andelen förnybar energi under 2018 uppgick till 22,9 procent. Detta är en ökning från 20,8 procent under 2017.

Ökningen av förnybar energi förklaras med att reduktionsplikten infördes den 1 juli 2018 och ledde till en ökad låginblandning av biodrivmedlen HVO och FAME. HVO utgör över hälften av den förnybara energianvändningen i transportsektorn.

Dessutom har kategorierna övriga flytande biobränslen (BioETBE, bionafta, biobensin) och elanvändning i vägtrafiken lyfts in i statistiken i årets uppföljning.

Figuren nedan visar andel förnybara drivmedel i förhållande till total mängd drivmedel i inrikes transporter utifrån energiinnehåll, 2005–2018.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*