annons
Hem » Notiser » Andréassons och Zimit förlorade i Högsta förvaltningsdomstolen

Andréassons och Zimit förlorade i Högsta förvaltningsdomstolen

Polska egenföretagare som kör för Andréassons Åkeri i Veddige ska betraktas som anställda i Sverige. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast enligt ett beslut den 4 maj som Trailer.se har tagit del av. Därmed har ett av landets största dragbilsåkerier förlorat i samtliga rättsliga instanser som gäller prövning av skattemål i Sverige.
Av beslutet i Högsta förvaltningsdomstolen framgår att domstolen finner att det inte framkommit någon så kallad unionsrättslig fråga som har betydelse för avgörandet av målen. Det saknas därför anledning att inför ställningstagandet till frågan om prövningstillstånd inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.
För att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande i ett mål av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd kan ges av två skäl. Det första skälet är att ett avgörande i målet är viktigt för ledningen av rättstillämpningen. Det andra sklet är att det finns synnerliga skäl för en prövning, såsom att det finns grund för resning eller att målets utgång i kammarrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.
Högsta förvaltningsdomstolen finner att det inte har kommit fram skäl att meddela prövningstillstånd.
Andréassons kamp mot Skatteverket började 2012 då Skatteverket beslutade att åkeriet och det tillhörande bemanningsbolaget Zimit Transport skulle betala 24 miljoner kronor för obetalada arbetsgivaravgifter som gällde inkomster från 2010 och 2011. Andréassons Åkeri och Zimit Transport har samma ägare och ägarna överklagade beslutet till Förvaltningsdomstolen. 2014 beslutade Förvaltningsdomstolen i enlighet med Skatteverkets beslut. Bolagens ägare överklagade återigen beslutet till Kammarrätten, men även i den instansen förlorade herr och fru Andréasson som äger de båda bolagen.
Ägarna överklagade på nytt beslutet till Högsta Förvaltningsdomstolen som nu alltså i början av maj har beslutat att inte ta upp fallet. Det innebär att tidigare domar gäller.
Den modell som Andréassons Åkeri i Veddige och Zimit Transport har använt sig av innebär att bolagen använder sig av så kallade egenföretagare från Polen som bemannar åkeriets lastbilar istället för att använda sig av anställda chaufförer som har kollektivavtalsenlig lön och som betalar skatt och arbetsgivaravgiter i Sverige.
Skatteverket har alltså gjort bedömningen att lastbilsförarna ska betraktas som anställda som arbetar i Sverige, vilket innebär att svenska skatter och avgifter gäller även för dem.
Andréassons Åkeri och Zimit Transport blir nu skyldig att betala arbetsgivaravgifter. De polska lastbilsförarna som berörs får nu en rejäl kalldusch, detta eftersom de båda svenska bolagen inte har dragit någon svensk inkomstskatt och att ansvaret att kontrollera så att denna skatt betalas in ligger hos den anställde. Av det skälet har flera av de polska lastbilsförarna i de båda bolagen fått individuella skattesmällar retroaktivt.
Andréassons Åkeri i Veddige utanför Varberg är ett av landets större dragbilsåkerier. Omsättningen i bolaget uppgick 2014 till 192,6 miljoner kronor. Trots att åkeriet använder lastbilsförare som har lägre ersättning än vad det svenska kollektivavtalet stipulerar, uppgick åkeriets vinstmarginal till blygsamma 0,25 procent, vilket är långt under branschgenomsnittet.
Zimit Transportförmedling försattes i konkurs den 11 juli 2013.
Andréassons Åkeri i Veddige är dotterbolag till Tykav Holding – även det bolaget med säte i Veddige och med samma ägare. Omsättningen i Tykav Holding uppgick 2014 till 202,4 miljoner kronor och även det bolaget redovisade en blygsam vinstmarginal – 1,87 procent.
Tidigare i år ingrep Förvaltningsrätten genom att frysa tillgångar på 13,5 miljoner kronor för ägarna i Andréassons Åkeri i Veddige. Skälet till denna så kallade betalningssäkring är Skatteverkets ståndpunkt om att ägarna ska hållas personligt ansvariga för obetalda arbetsgivaravgifter.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*