annons
Hem » Artiklar » Arbetet med förbifart Stockholm, en lägesrapport
Hjulsta, nya Akallalänken. Foto: Mikael Ullén

Arbetet med förbifart Stockholm, en lägesrapport

Under sommaren har flera av trafikverkets arbeten varit igång och den nya sträckningen av E4 Förbifart Stockholm växer fram. Tunnlarna har blivit längre, transportband har byggts och förberedelser pågår inför större trafikomläggningar i norr och söder.

Häggvik

I Häggvik kommer Förbifart Stockholm att ansluta till den befintliga E4 Uppsalavägen, Norrortsleden och det lokala vägnätet. Det ska byggas två betongtunnlar under nuvarande E4 som kommer att bli avfarter.

Under sommaren har man sprängt bort berg där betongtunnlarna ska ligga. Trafikverket har även påbörjat arbeten med att bygga nya broar som ska ansluta och betongarbeten är igång. Nu planeras det för fullt inför den första av flera trafikomläggningar som ska ske på E4:an i samband med att trafikplatsen växer fram.

Akalla

I juni gjordes de sista sprängningsarbetena för den arbetstunnel som ska leda ner till huvudtunneln. Under sommaren påbörjades det förberedande arbeten för de vägtunnlar som ska byggas mellan Hjulsta och Akalla. Här har berg sprängts bort, och det har transporterats bort massor och jord. I det förberedande arbetat av de vägtunnlar av betong som ska byggas mellan Hjulsta och Akalla har berg sprängts bort, och jord- och bergmassor transporterar bort från området för deponi.

I Akalla ansluter bergtunneln med en betongtunnel och ett tråg, som gör att vägen går i ett nersänkt läge. Under sommaren har arbetet fortsatt med spränga bort berg och transportera bort berg- och jordmassor för deponi. Under hösten börjar bottenplattan för tråget gjutas.

Trafikplats Hjulsta

I Hjulsta har det sprängts upp till fyra gånger per dag under sommaren för det första brostödet. Landfästena till den 650 meter långa vägbro som ska gå över E18 har påbörjats.

Den nybyggda Akallalänken öppnades för trafik i juni och nu pågår schaktningsarbeten.

Sätra, utlastning av bergmassor i mellanlager. Foto: Mikael Ullén

 

Tunnlarna drivs framåt i Johannelund, Lunda och Vinsta

Tunnelarbetet vid i Johannelund och Skattegårdsvägen låg nere under juli månad. När arbetena startade i augusti har vi sprängt ut ungefär 300 meter. Vi har kommit under Lövstavägen mot Liljeörnsgatan i söder och fram till Ullvidevägen i norr. I Lunda har vi sprängt den första tunnelsalvan för en arbetstunnel och arbetat oss cirka 10 meter in i berget.

I Vålberga, parallellt med Bergslagsvägen, har vi börjat förstärka berget över de blivande huvudtunnlarna. De första 100 betongpelarna är klara.

Lovön

I början av juli gjordes den första tunnelsprängningen på Lovön. Det är tunneldrivningen av en arbetstunnel på norra Lovön som har startat och sedan dess har sprängningarna fortsatt.

Vid båda våra arbetsplatser på Lovön (en på norra och en på södra delen av ön) är man i full färd med att bygga klart transportband som transporterar bort lösgjorda bergmassor från tunnlarna.

Tunnel vid Skärholmen och Sätra

Cirka sju månader efter att första tunnelsprängningen sköts i Skärholmen har det totalt sprängts cirka 3000 meter. Vid Sätra varv har en tillfällig hamn i form av en ponton kommit på plats, och arbetet med att bygga transportband pågår. Förberedande arbeten för att förstärka marken, så kallad jetinjektering pågår.

Påfart breddad vid Kungens Kurva

I juni blev man klara med att bredda påfarten vid trafikplats Lindvreten och Vårby med ytterligare ett körfält och vägen trafikeras. Breddningen har gjorts för att minska trafikstörningarna på Skärholmsvägen och Kungens Kurva-leden, som uppstår framför allt på eftermiddagar och helger när många trafikanter ska ta sig ut från området kring Skärholmen och Kungens Kurva.

I Kungens kurva pågår arbetet även förberedelser med trafikomläggningen senare i höst.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*