Arbetsmiljöproblem för lastbilsförare i coronas kölvatten  

Coronavirusets spridning och samhällets försök att begränsa densamma ställer till det för åkerinäringen. I ett pressmeddelande berättar Sveriges Åkeriföretag att man skickat ut frågor till 5.600 medlemsföretag och att svaren visar att alla segment inom åkerinäringen drabbas av coronaviruset i någon utsträckning. Stora delar av samhällets verksamheter är pausade vilket påverkar en småföretagarbransch som åkerinäringen … Fortsätt läsa Arbetsmiljöproblem för lastbilsförare i coronas kölvatten