annons
Hem » Notiser » Arbetsmiljöverket oroas över ökad stress

Arbetsmiljöverket oroas över ökad stress

-Det är oroväckande, konstaterar Arbetsmiljöverkets avdelningschef Håkan Olsson. Alla arbetsgivare har en skyldighet att fånga upp risker för arbetsrelaterad stress hos personalen på samma sätt som man undersöker andra risker för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.
Bland de företag som granskats finns flera företag inom transportsektorn.

Arbetsmiljöverket har under några intensiva oktoberveckor besökt 1 700 arbetsplatser i hela landet för att kontrollera hur arbetsgivare identifierar, dokumenterar och åtgärdar risken för stress. Trots att psykisk ohälsa är det snabbast växande arbetsmiljöproblemet saknas ett förebyggande arbetsmiljöarbete på sex av tio inspekterade arbetsplatser.
    
    -Få arbetsplatser är idag förskonade från stress och hög arbetsbelastning. Men effektiviseringar och hårdnande konkurrens kan ha ett högt pris. Ett pris som anställda ofta får bära och som kan ställa sig kostsamt, inte bara för dem som drabbas. En utarbetad medarbetare, som tvingas blir långvarigt sjukskriven, kan bli dyrt också för arbetsgivaren. För ett hållbart arbetsliv är det därför viktigt att man skapar rutiner, dokumenterar, följer upp och åtgärdar riskerna för anställda att få besvär av stress och hög arbetsbelastning.
    
    De nu genomförda inspektionerna gjordes på arbetsplatser inom följande branscher: Förskolor, tillverkning, transport, hotell och restaurang, bank och finans samt religiösa samfund. Små eller medelstora arbetsplatser med färre än femtio anställda dominerade. Krav på rutiner, undersökning och/eller åtgärder riktades till mer än två tredjedelar av arbetsgivarna inom hotell och restaurang samt tillverkning. Förskolorna fick krav i nästan lika hög utsträckning. Andelen inspektioner med krav inom transport samt bank och finans var något lägre. Här fick varannan respektive var tredje arbetsgivare krav.
    
    En färsk rapport visar att det finns vetenskapligt stöd för sambandet psykisk ohälsa och
    – små möjligheter till påverkan i kombination med höga krav
    – pressande arbete och liten belöning i förhållande till ansträngning
    – osäkerhet i anställningen; nedläggningshot
    – upplevd brist på medmänsklighet på arbetsplatsen (SBU 2014)

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*