annons
Hem » Arkiv författare: Stefan Nilsson (sida 110)

Arkiv författare: Stefan Nilsson

Skärpta avgaskrav inom EU

Under onsdag den 28 oktober röstade EU igenom ett förslag till ändring av reglerna när det gäller avgaser från fordon. Förslaget innebär en betydande skärpning av miljökraven. Transportstyrelsen är Sveriges representant inom EU när det gäller en rad olika frågor inom transportområdet som väg, luft, sjö och järnväg. Myndigheten har även representanter i EU:s olika grupper för fordonsfrågor. Transportstyrelsen genomför varje ...

Läs mer »

Klart med ny E10 norr om Kiruna

Arbetet med att flytta Kiruna pågår för fullt och det betyder att även E10 påverkas. Nu är det klart med en arbetsplan som innebär en ny sträckning för E10 norr om Kiruna. Planen har vunnit laga kraft hos regeringen. – Förhoppningen är att komma igång med byggandet under 2016 säger Arnold Vonkavaara, regional direktör, Trafikverket. Om den nya vägen inte ...

Läs mer »

Markant bättre rörelseresultat för Volvokoncernen

Volvokoncernen fortsatte att stärka sin lönsamhet under det tredje kvartalet 2015. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader var 5,1 miljarder kronor. Det är en förbättring med 75% jämfört med motsvarande kvartal 2014 och rörelsemarginalen förbättrades med 2,6 procentenheter till 6,9%. Försäljningen steg till 73,3 miljarder, vilket var en ökning med 9%. Justerat för förändrade valutakurser gick försäljningen upp med 1%. • Under det tredje ...

Läs mer »

Flera dåliga drag i Norge

Norska Vegvesenet har avslöjat flera skador på drag på norska lastbilar. Detta efter intensifierade kontroller som resultat av olyckan i Skatetstraumtunneln där ett släp lastat med bensin lossnade och orsakade en våldsam brand. – Vi ser mycket allvarligt på detta. Skadepotentialen vid en deformation eller ett brott på släpvagnskopplingen är stor. Ett släp på flera ton som tappar kontakten med ...

Läs mer »

Justerbart underkörningskydd

VBG har hittat en lösning som underlättar för påbyggare som haft svårt med certifiering av sina underkörningsskydd. De lanserar nu underkörningsskyddet EUFA med ställbara armar Den nya produkten EUFA är marknadens förste utskjutbare underkörningsskydd där man med grundkomponenter enkelt kan ställa in skyddsbalkens armlängd enligt önskad monteringshöjd. Kravet på helfordonsgodkännande har gjort det omöjligt för enskilda påbyggare att fortsätta montera sina ...

Läs mer »

Viktigt vätgastankställe invigt

Nu har nätet av tankställen för vätgas knutits samman mellan Norge och Tyskland. Det är det finska företaget Woikoski som satt upp ett tankställe vid svenska Powercells lokaler på Ruskvädersgatan i Göteborg. Det betyder två saker. För det första kan numera norska vätgasbilsägare köra hela vägen ner till Tyskland utan att behöva skicka bilen med färja och för det andra ...

Läs mer »

NTEX väljer K2 för transportplanering

NTEX Inrikes har valt att teckna avtal med Fleet 101 gällande leverans av transportplaneringsystemet K2. Orsaken är NTEX ser K2 som det system som bäst hanterar deras typ av transporter. Det handlar om mycket sändningar via olika terminaler så det är viktigt att ha full kontroll och spårbarhet på de olika deltransporterna. Dels operativt men även så att intäkter och kostnader hanteras per uppdrag. ...

Läs mer »

104-tons Scania i finskt försök

Längre och tyngre lastbilar har visat sig vara en effektiv lösning när det gäller att få ner utsläpp och förbrukning för en viss mängd transporterat gods. Scania har tagit fasta på detta och deltar i ett försöksprojekt i Finland där ett ekipage med totalvikt 104 ton ska köras i daglig trafik. På hytten står det: ”Iso, mutta hyvätapainen”, vilket betyder jag ...

Läs mer »

Slaggasfalt visar sig ha goda nötningsegenskaper

VTI presenterar en studie som gjorts för att undersöka om användning av slaggasfalt i tätbebyggda och tättrafikerade områden kan minska damningsproblematiken vintertid. Slaggasfalten visar mycket god nötningsresistens, men bilden är delvis oklar. Provning av partikelbildning och slitageegenskaper har utförts i VTI:s provvägsmaskin (PVM) med slagg från Ovako Bar. Ett tidigare försök i provvägsmaskinen utförd på en beläggning med samma slaggmaterial ...

Läs mer »

Svevia bygger säkrare väg till Tibro

Väg 201, utanför Tibro, ska bli säkrare. Svevia har fått uppdraget att bredda vägen, som sträcker sig mellan Tibro och Mariestad, samt räta ut en del kurvor. Stora delar av väg 201 är redan ombyggd. I februari kommer Svevia att sätta igång med att åtgärda den sträckan av väg 201 till Hönsa som ännu inte breddats. Uppdraget består av säkerhetshöjande åtgärder som ...

Läs mer »

Stor tysk energiförbrukningstest

Daimler Trucks, DB Schenker, Grosse-Vehne och Elflein transport har tillsammans med DEKRA testinstitut gjort en omfattande analys av hur man kan minska tunga transporters miljöpåverkan med dagens teknik. – Vi har visat att vi måste titta på mer än motorn om vi ska åstadkomma en avgörande sänkning av förbrukningen och utsläppen, säger Dr Wolfgang Bernhard, som är styrelsemedlem på Daimler Trucks. Vi måste ...

Läs mer »

2016 ser ut att bli ett bra år för Scania

Sammanfattning av de första nio månaderna 2015 · Rörelseresultatet steg med 11 procent till 7 046 MSEK (6 356) · Nettoomsättningen steg med 6 procent till MSEK 69 686 (65 638) · Kassaflödet uppgick till 1 220 MSEK (2 213) för Fordon och Tjänster Scanias omsättning för de första nio månaderna steg till 69,7 miljarder kronor och resultatet uppgick till ...

Läs mer »

GDL kör 80-tons ekipage åt Höganäs

GDL har signat ett nytt transportavtal med Höganäs AB. Avtalet gäller 5 år framåt och i detta ingår att GDL skall växla över och köra med 80-tons ekipage enligt den HCT-ansökan (High Capacity Transport) som GDL fått godkänd från myndigheterna. GDL kommer att leasa fordonen av Volvo. Höganäs levererar framförallt järnpulver till bilindustrin. Anledningen till att Höganäs tillsammans med GDL väljer HCT-fordon är framförallt ...

Läs mer »

Ökad efterfrågan på tunga lastbilar

Efter flera tröga år verkar den europeiska marknaden för tunga lastbilar ha tagit fart och än syns inga signaler som tyder på att aktiviteten kommer att avta under de närmsta kvartalen. Scania upprätthåller en hög marknadsandel i Europa både på lastbils- och bussidan. – Våra kunder har en hög beläggningsgrad vilket ökar incitamentet att förnya och utöka flottorna. Andra viktiga underliggande ...

Läs mer »

Energisugna tjuvar i Markaryd

Kronobergspolisen berättar om ännu ett stöldförsök från en parkerad lastbil. Denna gången var det en chaufför som parkerat för nattvila mellan lördag och söndag. Han valde att övernatta vid Preem i Markaryd, men nattsömnen stördes i ottan då han hörde ljud från trailern. Där var ett gäng personer som hade skurit upp kapellet och var i färd med att ta för ...

Läs mer »