annons
Hem » Artiklar » Avtal klart för chaufförer

Avtal klart för chaufförer

I går blev det klart med ett nytt avtal mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet. Avtalet, som omfattar närmare 50 000 anställda, ger löneökningar på 5,4 procent och sträcker sig över en avtalsperiod på 29 månader.

Det nya Transportavtalet gäller från och med den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023 med två lönerevisionstillfällen, ett tillfälle den 1 november 2020 och ett tillfälle den 1 april 2022.

– Det är värdefullt att vi har tecknat ett nytt Transportavtal som landat på märket och som ger våra medlemsföretag arbetsfred i en orolig tid. Eftersom avtalet löper över en period på 29 månader har våra medlemsföretag stabila förutsättningar för en längre tid. Det är av extra stor betydelse och nödvändigt eftersom coronapandemin slagit hårt mot samhället och påverkar branschen, säger Marcus Dahlsten, vd Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportföretagen, i ett pressmeddelande.

För chaufförerna innebär avtalet att det införs ytterligare ett steg i lönetrappan. Löneökningarna blir något olika i de fyra löneklasserna. Enligt tidningen Transportarbetaren får anställda med begynnelselön, 0 till 2 år i yrket, samt nästa klass, 2 till 4 år, en höjning på 705 kronor. För chaufförer med mellan 4 och 6 år i yrket blir höjningen 818 kronor och de med över 6 år i yrket får 850 kronor mer i månaden. Tidigare var 4 år samma sak som slutlön för chaufförerna, i och med den nya löneklassen når man slutlön efter 6 år istället.

Ett långt kollektivavtal som följer den norm som parterna inom industrin har satt för löneökningarna på svensk arbetsmarknad ger goda förutsättningar för företagen enligt BA. Den svenska transportsektorn ska samtidigt nå högt uppsatta klimatmål med att minska sina utsläpp med 70 procent till 2030.

– Ska den svenska transportsektorn vara fortsatt konkurrenskraftig och samtidigt nå hållbarhetsmålen är det avgörande med kollektivavtal som ger företagen förutsättningar att verka och utvecklas, säger Marcus Dahlsten.

I förhandlingarna har parterna enats om att genomföra de förändringar om försäkringar som Svenskt Näringsliv träffade överenskommelse om med LO och PTK den 7 april 2020. Överenskommelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för intjänande av Avtalspension SAF-LO successivt sänks till 22 år. Sänkningen betyder att den tecknade avtalspensionen från den 1 januari 2021 tjänas in från 24 års ålder, från den 1 januari 2022 från 23 års ålder och från den 1 januari 2023 från 22 års ålder. Kostnaden för detta räknas av från löneökningarna vid de båda lönerevisionerna med 0,11 procent respektive 0,21 procent.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*