annons
Hem » Notiser » Bellman Group har köpt VSM Entreprenad

Bellman Group har köpt VSM Entreprenad

Bellman Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Bellman Group”) har slutfört det förvärv av maskinentreprenadsföretaget VSM Entreprenad AB (”VSM”) som meddelades den 4 juni 2018, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Bellman Group ingick den 4 juni 2018 ett avtal med ägarna av VSM om förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag och intressebolag, villkorat av att Bolaget erhåller erforderlig finansiering och Konkurrensverkets godkännande. Båda villkoren har nu uppfyllts och tillträde har idag skett.

Den slutliga köpeskillingen för förvärvet uppgick till 380 000 000 kronor på skuldfri basis. Hela det kontanta vederlaget om 239 330 368 kronor har nu erlagts och Bolaget har även genomfört en riktad nyemission av aktier till ett värde av 100 miljoner kronor till de tidigare ägarna av VSM, vilket efter nyemissionen ger dem en ägarandel i Bellman Group på totalt 33%.

Avsikten är att VSM fortsatt ska drivas i separat regi även efter förvärvet.

Förvärvet har finansierats genom nytt eget kapital och utgivande av nya obligationer. De överlåtelsebegränsningar som hittills har gällt för de nya obligationerna i enlighet med det s.k. Investor Undertaking som har ingåtts av varje investerare i de nya obligationerna, har i och med slutförandet av förvärvet upphört att gälla. De nya obligationerna är alltså nu överlåtbara utan begränsningar.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*