annons
Hem » Notiser » Bellman tar över Samgräv

Bellman tar över Samgräv

Bellman Group ingick på torsdagen ett avtal med ägaren till Samgräv Holding AB om förvärv av samtliga aktier i bolaget och indirekt dess dotterbolag. Den initiala köpesumman för förvärvet uppgår till 144 miljoner kronor.

Samgräv är inriktat på förmedling och uthyrning av bland annat entreprenadmaskiner, lastbilar, kranbilar, traktorer, vältar, maskinförare och anläggare. Företaget är en stark aktör på marknaden i Västsverige genom att ha egna inerta deponier, återvinningsanläggningar och bergtäkter samt transport- och maskinförmedling.

”Kombinationen av egna anläggningar samt transport- och maskinförmedling innebär en viktig konkurrensfördel för att skapa kostnadseffektiva och miljövänliga transporter för kunderna” skriver Bellman i ett pressmeddelande.

– Det är oerhört kul och spännande att Samgräv nu blir en del av Bellman Group. Genom förvärvet av Samgräv får Bellman Group en stark position även i Västsverige. Det här förvärvet ligger helt i linje med Bellman Groups affärs- och strategiplan att utveckla verksamheten i Göteborg samt inom inerta deponier och återvinningsanläggningar, säger Håkan Lind, vd för Bellman Group.

Avsikten är att Samgräv fortsatt ska drivas i separat regi även efter förvärvet.

– Jag är väldigt glad över att detta nu blir verklighet och jag ser mycket fram emot att gemensamt skapa en stark koncern inom Bellman Group, kommenterar Samgrävs ägare Roger Hansson förvärvet.

Enligt pressmeddelandet kommer betalningen att bestå av kontant betalning på 100 miljoner kronor och nyemitterade aktier i Bellman Group till ett värde av 44 miljoner kronor, vilket efter nyemissionen ger Samgrävs ägare en ägarandel i Bellman Group på cirka 6,8 procent.

Därutöver kan ett eventuellt tilläggs av köpesumma utfalla, beroende på utvecklingen av Samgrävs EBITDA under perioden och vart och ett av åren 2019 till och med 2022.

Bellman Group avser att finansiera förvärvet främst genom utgivande av nya obligationer under Bolagets befintliga obligationslån.

Förvärvet är villkorat av att Bellman Group erhåller erforderlig finansiering samt att Konkurrensverket lämnar sitt godkännande till transaktionen. Besked kring detta förväntas ske under det första kvartalet 2019.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*