annons
Hem » Notiser » Branschen oroas över uppskjutna besiktningar

Branschen oroas över uppskjutna besiktningar

20 000 tunga fordon sköt upp besiktningen förra året – utnyttjade ny coronaregel
Fordonsbesiktningsbranschen uppmärksammar i en rapport att det finns stora problem med trafiksäkerheten när det kommer till tunga fordon, så som lastbilar. Så mycket som 45 procent av de lastbilar och lastbilssläp som besiktigas underkänns. De tunga fordon som trafikerar vägarna är inte heller utan anmärkning från andra kontrollinstanser, fortsätter rapporten – när Polisen och Arbetsmiljöverket nyligen genomförde oanmälda inspektioner av 340 tunga och lätta lastbilar hittades 300 säkerhetsbrister och sju av tio kontrollerade åkerier hade brister. Nästan hälften av de tunga fordonen som trafikerar våra vägar är dessutom överlastade, visar Trafikverkets mätningar från 2019.

Samtidigt visar ny statistik att besiktningen av nära 20 000 tunga fordon senarelades under 2020, på grund av en EU-förordning som tillät uppskjuten besiktning med anledning av coronapandemin. Det tillfälliga undantaget från besiktning var enligt regeringen tänkt att utnyttjas av personer i riskgrupp – men nya siffror visar nu att yngre fordonsägare under 70, företagsägda bilar och tunga fordon var överrepresenterade bland de som sköt upp besiktningen.

–        Det är oroväckande att så många företag valde att senarelägga besiktningen för tunga lastbilar under förra året. Bristande trafiksäkerhet hos tunga fordon kan få allvarliga konsekvenser, exempelvis om ett obesiktat fordon har dåliga bromsar och dessutom är överlastat. Uppenbarligen måste mer göras för att säkerställa att de tyngre fordon som trafikerar våra vägar är trafiksäkra, säger Tord Fornander.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*