annons
Hem » Notiser » Covid-19 ger undantag för kör- och vilotider

Covid-19 ger undantag för kör- och vilotider

Transportstyrelsen beslutar den 16 mars 2020 att under 30 dagar medge undantag från förordningen om kör- och vilotider med anledning av pågående covid-19 pandemi.

– Den pågående covid-19 pandemin utgör en extraordinär omständighet och för att underlätta för transportföretagen har vi beslutat att tillfälligt medge undantag från regelverket under en period av 30 dagar, säger avdelningsdirektör Petra Wermström, Väg och järnväg.

Beslutet ger vissa lättnader i regelverket och en kopia av beslutet ska medföras i fordonet och kunna uppvisas vid en kontroll.

Transportföretagen välkomnar beskedet.

– Transportföretagen välkomnar beslutet om tillfälligt undantag för kör- och vilotider som till stor del är i linje med vår begäran som skickades in till Transportstyrelsen i går. Transportstyrelsen har agerat snabbt vilket vi uppskattar. Det finns nu en möjlighet för våra medlemsföretag att utnyttja undantaget då många förare både är och kan komma att bli sjukskrivna. Läget är akut för vissa medlemsföretag, till exempel för beställningstrafiken för buss som kan komma att fastna vid stängda landsgränser. För andra medlemsföretag är det ett starkt tryck på transporter som på livsmedelstransporter, säger Annika Nordin, chef för arbetsgivarservice, Transportföretagen.

Om beslutet i korthet:

  • Inom en 24-timmarsperiod ska dygnsvilan vara minst nio sammanhängande timmar.
  • I varje kalendervecka ska det finnas en sammanhängande vila om minst 24 timmar. Varje sådan vila ska betraktas som en godkänd vila. Det krävs ingen kompensation vid senare tillfälle för den förkortade vilan.
  • Daglig körtid, körtid per vecka och tvåveckorsgränsen för körtiden får utsträckas så länge som kraven på vila i detta beslut uppfylls.
  • Inga undantag vad gäller rast medges. Förare ska alltså fortfarande ha rast om 45 minuter efter 4,5 timmes körtid.

Här finns länk till beslutet: https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/press/tsv2020-2297-undantagkov-corona.pdf

 

 

Uppdatering 200317 10.45: Undantaget gäller bara trafik i Sverige enligt Transportstyrelsen. Hur andra länder agerar är upp till respektive land. Information om hur vägarbetstidslagen förväntas komma senare idag tisdag.

Läs mer här:

Covid-19-undantaget gäller bara i Sverige

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*