annons
Hem » Artiklar » Logistik » Dachsers svenska dotterbolag ökar mest

Dachsers svenska dotterbolag ökar mest

Årsredovisningen för 2018 för Dachsers nordiska koncern visar på en omsättning på 1,6 miljarder kronor och ett resultat före skatt på 64,9 miljoner – vilket motsvarar en ökning med 56,4 procent. Störst har tillväxten varit för det svenska dotterbolaget, där resultatet före skatt fyrdubblades från 4,2 miljoner under 2017 till 17,3 miljoner under 2018, berättar bolaget i en pressrelease .

”De fina resultaten visar att vi har lyckats utnyttja synergier i flera sammanhang. Vi har uppnått en lönsam tillväxt och inte tagit marknadsandelar till varje pris, utan fått vårt resultat att hänga med. Vi har ökat fokus på att ha rätt godsstruktur och har skapat tillväxt inom flera av våra segment, varav den största skett inom export av styckegods”, berättar René Sidor, Managing Director för Dachser Nordic A/S.

Alla de tre nordiska dotterbolagen – Dachser Denmark A/S, Dachser Sweden AB och Dachser Norway AS – uppvisar en markant tillväxt under 2018. I framför allt Sverige har resultatet före skatt ökat, men även för Dachser Denmark har resultatet ökat avsevärt, då man avslutar året med en uppgång jämfört med 2017.

”Jag är mycket nöjd med vår årsredovisning för 2018. Marknaden präglas av hård konkurrens, men vi har ändå lyckats behålla och utöka vår marknadsposition som kvalitetsleverantör. 2018 utsågs Dachser till Europas största logistikleverantör inom styckegodssegmentet och vi vill också vara den föredragna styckegodspartnern i Norden”, säger René Sidor, som med årsredovisningen för 2018 avslutar sitt första år som Managing Director för Dachser Nordic.

Nytt resultatrekord för Dachser Sweden

Med sitt fyrdubblade resultatrekord tar Dachser Sweden det största steget inom den nordiska koncernen. Det beror bland annat på att man har ett tydligt fokus på att kombinera lönsamma kundsegment med en hög servicenivå och behålla vår höga kvalitet.

”Tack vare medarbetarnas stora insatser har vi satt ett epokgörande rekord i Sverige. Jag är mycket stolt över Dachser Swedens prestation. Det vittnar om det hårda arbete vi har genomfört för att uppnå stabilitet i verksamheten under tidigare år och att det är rätt recept vi följer”, säger Sidor. ”Vårt starka europeiska nätverk med 399 filialer som arbetar i ett gemensamt IT-system, som ser likadant ut i såväl Jönköping som i Berlin och Paris, gör att vi kan följa alla transporter i realtid. Det gör oss unika i branschen.”

Fokus på kompetensutveckling

För att kunna fullfölja den positiva tillväxtkurvan för samtliga dotterbolag är det enligt René Sidor viktigt att ha fokus på att attrahera och behålla rätt medarbetare. Stor vikt har lagts vid kompetensutvecklingen för företagets 455 medarbetare i Danmark, Sverige och Norge.

”Vi kommer att arbeta hårt för att bli den föredragna arbetsplatsen i Norden och attrahera de bästa medarbetarna så att den positiva utvecklingen kan fortsätta. Vi har ett starkt fokus på kompetensutveckling av våra medarbetare, både på kontoren på våra 9 filialer i Skandinavien och vid våra terminaler. Vi delar kunskap och kompetens med varandra och lyfter på så sätt hela organisationen – och det återspeglas i vårt årsresultat”, säger René Sidor.

Överblick över bokslutet för Dachser Sweden:

NYCKELTAL:
Dachser Sweden
2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (mn SEK) 631 525 474 408 336
Resultat före skatt (mn SEK) 17,3 4,1 7,6 1,1 -12,2
Antal medarbetare 146 139 132 126 134

Överblick över det nordiska koncernbokslutet:

NYCKELTAL: Dachser Nordic 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning (mn SEK) 1 651 1 403 1 361 1 323 1 173
Resultat före skatt (mn SEK) 64,9 41,5 45,2 41,8 21,9
Antal medarbetare 455 433 425 405 403
EBIT-marginal 4,2 3,2 3,7 3,4 2,2
Försändelser 2 051 983 2 064 400 2 063 900 1 842 177 1 642 975
Tonnage 791 800 725 300 730 900 724 017 660 801

Dachser-koncernens totala tillväxt

Under 2018 genererade Dachsers cirka 30 600 medarbetare fördelade på 399 filialer över hela världen en konsoliderad nettoomsättning på 5,6 miljarder euro. Under året hanterade logistikleverantören totalt 83,7 miljoner försändelser med en total vikt på 41,3 miljoner ton. Landsorganisationerna representerar Dachser i 44 länder.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*