annons
Hem » Notiser » Dags för broavgifter

Dags för broavgifter

Nu införs broavgift för resor på de nya broarna över Motalaviken och Sundsvallsfjärden. Transportstyrelsen tar ut en avgift från och med den 1 februari 2015 och avgiften ska betalas även av utländska fordon.

Det kommer att kosta 5 kronor i Motala respektive 9 kronor i Sundsvall för personbil, lätt lastbil och buss samt 11 respektive 20 kronor för tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) att köra över broarna.

– Broarna är ju redan öppen för trafik, men det är först nu vi börjar ta ut avgifterna. Till skillnad från trängselskatten i Stockholm och i Göteborg är det här systemet igång dygnet runt. Avgiften ska tas ut oavsett när på dygnet man passerar, säger Anna Elvkull, skatte- och avgiftsdirektör på Transportstyrelsen.

Broavgifterna är så kallade infrastrukturavgifter. Avgiften tas ut för att bekosta byggandet av infrastruktur, i det här fallet själva broarna, och den tas ut tills bygget är betalt. För bron i Motala räknar man med en betalningsplan på cirka 40 år och i Sundsvall på cirka 35 år.

Det finns en betalstation monterad på broarna. När ett fordon kör igenom betalstationen fotograferas fordonets registreringsskyltar. Registreringsnumret identifieras elektroniskt och avgiften tas ut på fordonet. Systemet är samma system som Transportstyrelsen använder för att ta ut trängselskatt i Stockholm och i Göteborg. Andelen elektroniskt identifierade fordon är cirka 97 procent, och den resterande andelen bilder hanteras manuellt av Transportstyrelsens medarbetare.

En gång i månaden skickar Transportstyrelsen ut avier till dem som är betalningsskyldiga. En avi omfattar avgifterna för den föregående månadens passager och den ska betalas senast den sista vardagen månaden efter. Det innebär att förhållandevis lång tid förflyter mellan själva passagen till dess att avgiften ska vara betald.

Om avgiften inte betalas i tid tas en förseningsavgift på ut 300 kronor. Om man ändå inte betalar sin avgift får man även betala en tilläggsavgift på 500 kronor. Är avgiften fortfarande obetald överlämnas ärendet vidare till Kronofogden för vidare hantering.

Avgiften tas ut dygnet runt, året runt, utan några undantag. Avgiften tas ut för:

  • personbilar
  • lastbilar
  • bussar.

Vissa fordon är dock undantagna från broavgift. Det gäller:

  • utryckningsfordon
  • beskickningsfordon (diplomater)
  • EG-mobilkranar
  • bussar med en totalvikt på minst 14 ton.

Även utländska fordon omfattas av broavgiften. Samma regler och avgiftsnivåer gäller för de utländska fordonen.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*