annons
Hem » Artiklar » Logistik » Dålig politisk styrning av transporterna

Dålig politisk styrning av transporterna

Godstransporterna visar en liten ökning. Men det är si och så med förutsättningarna för tillträde och konkurrens på transportmarknaderna. Det visar Transportstyrelsens årsrapport av sin marknadsövervakning av transportmarknaderna i Sverige. Både järnvägen och sjöfarten får kritik för dålig politisk styrning. Möjligheten att åka kollektivt har dock förbättrats under 2014. Man pekar på ett ökat antal flygresenärer.

En av Transportstyrelsens uppgifter är att bevaka att transportmarknaderna fungerar. Nu går det att läsa en rapport över hur utvecklingen har sett ut under 2014.

Det myndigheten har kommit fram till är bland annat:

  • Utbudet av kollektivtrafik har ökat. Antalet flygresenärer både inom in- och utrikestrafiken ökade jämfört med 2013 och passagerarantalet (20,3 miljoner) är det högsta någonsin.
  • Konkurrensen är snedvriden inom en del områden, bland annat inom järnvägen. Transportstyrelsen och andra aktörer har påtalat brister i effektivitet i både själva processen och i hanteringen av tåglägesansökningar, samordning, samråd samt hur banarbeten och prioriteringar behandlas. Enligt Transportstyrelsen förefaller de banavgifter som Trafikverket hittills tagit ut inte motsvara den uppskattade marginalkostnaden för att använda den svenska järnvägen.
  • Under 2014 har Transportstyrelsen granskat konkurrensförutsättningarna på den svenska sjöfartsmarknaden samt identifierat en del strukturella hinder, exempelvis i form av reglering, eller marknadsmässiga problem. Den globala lågkonjunkturen tillsammans med en ökad konkurrens från andra sjöfartsnationer har inneburit ett ökat fokus på pris och kostnadseffektivitet. Samtidigt upplever branschen att det råder en brist på samlad sjöfartspolitik och att de sjöfartsrelaterade avgifterna är alltför höga. Baserat på de synpunkter som har framkommit från branschen har Transportstyrelsen identifierat ett antal områden som ska utredas och analyseras vidare.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*