annons
Hem » Artiklar » Logistik » DB Schenker och KNEG i Almedalen

DB Schenker och KNEG i Almedalen

Starkast är vi tillsammans, säger DB Schenker i en pressrelease där de berättar om sina satsningar i något de kallar KNEG, vilket står för KlimatNEutrala Godstransporter. Målet för aktörerna som jobbar med etta tillsammans med DB Schenker är att gemensamt nå målet om 70 procent reducerade koldioxidutsläpp till år 2030.
̶  Självklart är vi med i vårt och KNEGs seminarium under Almedalsveckan, säger Hanna Melander, Manager Quality & Environment.

KNEG finns till för att visa hur klimatpåverkan från vägburna transporter kan reduceras med hjälp av samarbete. Inom KNEG drivs ett antal projekt för att minska klimatpåverkan.

Detta gör DB Schenker?

 • Vi förnyar vår fordonspark
  DB Schenkers fordonsflotta förnyas kontinuerligt. Utvecklingen av vår fordonspark, som består både av egenägda och våra samarbetsåkeriers fordon, kontrolleras noga och vi följer med spänning utvecklingen av nya tekniklösningar på både motor- och bränslesidan. DB Schenkers åtagande i KNEG är att stimulera våra åkerier att driva en modern fordonspark med minimerad miljöbelastning.
 • Vi ökar andelen biobränsle
  Förutsättningarna för biobränsle förbättras och tillgång på biobränsle ökar. DB Schenker rekommenderar samtliga sina åkerier att välja biobränsle. I dagsläget är det främst HVO som finns tillgängligt, men biogas och förnybar el ökar allt eftersom övriga förutsättningar, som infrastruktur och fordon finns på plats. Vårt åtagande inom KNEG är att styra våra åkerier att alltid välja det mest hållbara biobränslet som finns tillgänglig.
 • Vi sänker vår bränsleförbrukning
  En låg bränsleförbrukning är centralt i varje åkares verksamhet. Genom utbildning och träning i sparsam körning skapar föraren goda möjligheter att minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser. Sparsam körning ingår som en del i den obligatoriska förarutbildningen YKB (Yrkeskompetensbevis).
 • Vi ökar effektiviteten i vårt logistiknät
  DB Schenker ser en stor potential i att öka transporteffektiviteten och för att lyckas med det arbetar vi tätt ihop med kunder och transportörer. Hög transporteffektivitet uppnås bland annat genom att maximera fyllnadsgraden, optimera leveranstider och leveransvolymer. Tillsammans arbetar vi systematiskt för att minimera antalet onödiga och ineffektiva körningar.
 • Vi utvecklar nya innovativa transportlösningar
  För att hitta framtidens hållbara transportlösningar krävs innovation. DB Schenkers innovationsprogram, Öppen Innovation, innehåller en bred palett med innovationsprojekt där vi, tillsammans med våra partners arbetar för att hitta nya hållbara transportlösningar. Genom KNEG skapar vi en viktig plattform som främjar dialog mellan akademi, myndigheter och andra aktörer i näringslivet.

DB Schenkers inlägg under Almedalsveckan:

Många tar logistiken för givet men faktum är att vi alla är direkt eller indirekt beroende av transporter, både privat och i sitt yrkesliv. Samtidigt står just transporterna för en stor del av de utsläpp som påverkar vårt klimat. Därför är den absolut viktigaste hållbarhetsfrågan för oss att transporterna utvecklas och förändras, så att de inte behöver ha en negativ påverkan på klimatet.

Engagemanget för hållbara transportlösningar ökar hos både transportörer, kunder och medarbetare. Förändringstakten ökar och vi ser många stora framsteg redan, vilket gör oss väldigt glada. Samtidigt kvarstår det faktum att vi, om vi ska klara 1,5-gradersmålet, måste göra mer.

DB Schenker vill se:

 • En hållbar transportsektor 2030 – hur når vi fram i tid?
 • Vilka politiska initiativ behövs för att branschen ska våga nu?
 • Hur ställer vi om till ett mer transporteffektivt samhälle?
 • Hur får vi våra åkare att förnya sin fordonspark?
 • Hur säkerställer vi infrastruktur och tillgång till förnybara drivmedel?

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*