annons
Hem » Artiklar » Debatt i Malmö: Sanktionerna har effekt

Debatt i Malmö: Sanktionerna har effekt

I fredags anordnade Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet för tredje gånget ett gemensamt transportpolitiskt möte i Malmö där åkare, fack, myndigheter och politiker fick komma till tals. Något av det mer anmärkningsvärda som sades under konferensen kom från Sören Johansson vid trafikpolisen i Helsingborg. Enligt honom tyder mycket på att sanktionsavgifterna mot olaga cabotagetransporter haft effekt. Hans observation var att många av de trailrar som tidigare drogs av rumänska och ungerska dragbilar numera är kopplade till svenskregistrerade dragare istället.

Observationen får till viss del stöd av Cabotagestudien. Henrik Sternberg berättade under sitt föredrag om senaste studien att man bland annat kan se att antalet olagliga cabotagekörningar minskat sedan förra studien, 117 jämfört med 400. Det finns visserligen misstankar om att detta delvis kan bero på att en del åkare låtit sina bilar stå de tre veckor studien pågick och siffrorna är inte färdiganalyserade ännu.

Något annat som säkert gladde många i publiken var Transportstyrelsens Mikael Kyllers försäkran om att så länge det finns bra dokumentation ska ingen behöva betala sanktioner vid enstaka mindre förseelser – som exempelvis att köra några minuter för länge för att ta sig hem en fredagkväll. Viktiga i detta är att det handlar om enstaka förseelser, inträffar förseelsen regelbundet handlar det mer om dålig planering enligt Mikael Kyller.

Mötet avslutades med en transportpolitisk debatt där kilometerskatten blev en het fråga. Genom handuppräckning i lokalen kunde man konstatera att antalet åhörare som var för en kilometerskatt var betydligt fler än de som var emot. Flest var nog dock de som höll sina händer nere.

I debattpanelen var de socialdemokratiska och fackliga representanterna för medan moderaternas Boriana Åberg var klart emot. Lite överraskande ställde sig åkaren Trygge Bengtsson på förespråkarnas sida – så länge det hela är väl genomtänkt. Centerpartiets Anders Åkesson stängde inte dörren helt. Han sade sig vara skeptisk men erkända att det nog både finns för- och nackdelar med lösningen.

Något de båda borgliga politikerna i alla fall var överens om med sin socialdemokratiske kollega i trafikutskottet, Rickard Larsson, var att utskottet oftast är tämligen överens om de frågor som diskuteras där.

Rickard Gegö

Bland publiken i Malmö återfanns SÅ:s vd Rickard Gegö som överlag var positiv, inte minste till att åkeribranschens parter träffas under dessa former. – Något som också var positivt var att trafikutskottet är så pass samspelta som de är. Och så klart att trafikpolisen och Cabotagestudien tycks visa att de olagliga cabotagetransporterna minskat.

 

 

Björn Svantesson

Björn Svantesson som kör för Skoogs Åkeri i Ängelholm hade lagt sin fridag på att höra vad politikerna och de andra hade att säga. – Det bästa tyckte jag var att Sveriges Åkeriföretag och Transport börjar närma sig varandra och samarbetar i dessa frågor.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*