annons
Hem » Notiser » – Det känns skönt att majoriteten i Transportutskottet förstått att regelverket måste styras upp

– Det känns skönt att majoriteten i Transportutskottet förstått att regelverket måste styras upp

Som Trailer.se tidigare berättat röstade en majoritet i EU-parlamentets transportsutskott för att behålla de ståndpunkter som parlamentet fattade beslut om innan EU-valet. Dessa innebär bland annat skärpta regler för cabotagetrafik.

Eftersom ministerrådet fattade beslut om en ståndpunkt redan i början av december 2018 var vägtransportpaketet – innan EU-valet –  klart för så kallade trilogsamtal där parlamentets och ministerrådets positioner ska jämkas samman. Och där även representanter för EU:s regering (kommissionen) deltar.

Vägtransportpaketet är en mycket komplex fråga som splittrar partigrupper och framför allt delar Europa i två block. Många ledamöter i västra Europa är för skärpta regler då det gäller bland annat cabotagetrafik och de flesta i östra Europa är för en fortsatt avreglering utan begränsning av denna.

När transportutskottet återupptog sitt arbete efter valet fanns det också i transportutskottet en partigrupp, konservativa ECR, där majoriteten var för att riva upp parlaments ståndpunkt och skicka tillbaka till parlamentet för ny behandling. Det blev därför en ny omröstning i transportutskottet, men ingen ny behandling av frågan i parlamentet.

 30 ledamöter i transportutskottet röstade för och 19 emot att behålla de ståndpunkter som EU-parlamentet antog vid en dramatisk omröstning i början av april.
– Det känns skönt att majoriteten i Transportutskottet förstått att regelverket kring den europeiska transportnäringen måste styras upp och röstat vidare vägpaketet, säger Rickard Gegö, vd, Sveriges Åkeriföretag i ett pressmeddelande.
Han tillägger:
– En sund konkurrens för de företag som verkar på marknaden och humana arbetsvillkor för chaufförerna är en förutsättning för en hållbar transportnäring, fortsätter Rickard Gegö.
Vägtransportpaketet är nu mycket nära de avslutande trilogförhandlingarna, men formellt ska transportutskottet ta ett beslut om att inleda dessa i en omröstning på tisdag, den 24:e september. Med tanke på utgången av dagens omröstning så talar det allra mesta då för ett nytt ja.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*