annons
Hem » Notiser » Det ska bli möjligtatt klampa fordon

Det ska bli möjligtatt klampa fordon

I den utredning som Transporstyrelsen gjort i samarbete med Rikspolisstyrelsen och som idag överlämnades till regeringen föreslås att det att polisen- som sista möjliga utväg – ska få klampa lastbilar tills man säkrat böter och avgifter.
I de fall det inte handlar om tekniska brister på fordonen ska denna klampning dock begränsas till maximalt 24 timmar. Staffan Widlert som är generaldirektör på Transportstyrelsen anser att det är en tillräckligt kraftfull åtgärd.

När det gäller krav på dokumentation,. som visar att en cabotagetransport håller sig inom lagens råmärken, kommer det också att ställas krav på sådan, men i vilken utsträckning är oklart.
    Det har diskuterats att polisen skulle kunna kräva att få se frakthandlingar. Utredarna anser inte att EU:s lagstiftning ger stöd för en sådan åtgärd, men under presentationen noterade Widlert att det åkeri som utför cabotagetrafik ska kunna styrka att den är laglig och han hoppas att de regeländringar som föreslås ska ge tillräcklig effekt.
    Istället för böter ska åkerier, som ertappas för att köra olaglig cabotagetrafik, få betala en sanktionsavgift på upp till 20.000 kronor (Vilket kan jämföras med de 200.000 som svenska åkerier kan få betala vid en körtidskontroll).
    Widlert noterade också att det finns en stor brist då det gäller att se omfattningen av cabotageproblematiken.
    Han refererade till en statistik om att 20 procent av transportarbetet i Sverige utförs av utländska åkerier, att detta är en osäker siffra och att den stora delen av denna trafik med stor sannolikhet är laglig.
    – Jag tror det handlar om enstaka problem, sade Widlert och hänvisade till kontroller som utförts i Danmark.
    Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärdh sade sig vara mycket nöjd med det arbete som utredarna gjort. Utredningen ska nu på remiss till bland annat Sveriges Åkeriföretag och Transport och sedan ska lagrådet säga sitt.
    Ministern räknar inte med att kunna lägga någon proposition som kan behandlas innan Riksdagens sommaruppehåll, men tror att man ska hinna behandla frågan inom denna mandatperioden och att nya lagar ska vara på plats inom ett år.
    – Oj, vad snabbt tycker en del. Samtidigt vet jag att en del tycker att det är allt för lång tid, sade ministern.
    Transportköparnas roll har som bekant också diskuterats. Dessa ska i framtiden få tillgång till bättre information på bland annat Transportstyrelsens hemsida, men något lagförslag på utökat beställaransvar finns inte i den utredning som nu överlämnades till regeringen.
    
    Nyheten uppdaterad 2013-02-28, 12.45
    

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*