annons
Hem » Notiser » Digitala skyltar för bättre miljö

Digitala skyltar för bättre miljö

Från och med november kommer Umeåborna att kunna se digitala vägskyltar vid infarterna till Umeå om luftkvaliteteten är försämrad. Skyltarna uppmanar till nytt vägval i syfte att förbättra luftkvaliteten i centrala Umeå.
När problemen är som störst visas budskap som uppmuntrar trafikanterna att aktivt välja ringleden för att förbättra luftmiljön i stadskärnan.

Umeå kommun och Trafikverket installerade i början av 2014 digitala vägskyltar vid de fyra infarterna till Umeå längs E4 och E12 (Söderslätt, Alvik, Nydala och Klockarbäcken). Hittills har vägskyltarna visat information om bland annat vägarbeten och om evenemang men från och med november kommer även miljöbudskap visas på skyltarna. Det är Umeå kommun och Trafikverket som gör ett försök att dirigera trafiken genom att informera när luftkvaliteteten försämras i Umeå centrum.

– Umeå är först ute med att använda digitala vägtrafikskyltar i miljösyfte, säger Elin Pietroni, Umeå kommun. Tekniken i skyltarna är etablerad och beprövad men i Umeå kommer den att användas på ett nytt, unikt sätt.

Mätvärden kommer från Västra Esplanaden
Skyltarna kommer att få information om luftmiljön från mätstationen på Västra Esplanaden i centrala Umeå. När problemen är som störst, med kvävedioxider och partikelhalter, visas budskap som uppmuntrar trafikanterna att aktivt välja ringleden för att förbättra luftmiljön i stadskärnan. Det kommer att finnas två olika budskap beroende på hur pass försämrad luftkvaliteten är.

Vägskyltarna är en del i en gemensam strategi för Trafikverket och Umeå kommun för att förbättra luftmiljön i centrala Umeå.

– Trafikverket har länge arbetat tillsammans med kommunen för att ta fram olika lösningar för att förbättra luftkvaliteten i Umeå centrum, säger Elena Vikström, projektledare för projektet ITS Umeå, Trafikverket. Genom att umeåborna aktivt väljer ringleden när de har möjlighet ökar också framkomligheten i centrala Umeå.

Umeå kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för att minska utsläppen från fordonstrafiken som är den huvudsakliga utsläppskällan till kvävedioxider. Exempel på andra åtgärder som kommunen arbetar med är genomfartsförbud mot tung trafik på Västra Esplanaden, miljözon, ökade möjligheter till gång-, cykel- och kollektivtrafikresandet.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*