annons
Hem » Notiser » Motorvägsinvigning E22

Motorvägsinvigning E22

Nu är den 15 kilometer långa motorvägsetappen av E22 genom västra Blekinge invigd. Vägen blir säkrare, restiden kortare och framkomligheten ökar. Elever från Norje skola satte den sista pusselbiten på plats under trumpetfanfar vid invigningen i december.

Många trotsade kylan för att vara med vid invigningen. En av dem var Arne Sonesson som var med vid planeringen av gamla E22 redan 1956.

– Jag var med när vi byggde sista delen av gamla E22, och nu står jag här vid invigningen av den nya! Det är verkligen helt fantastiskt, sa Arne Sonesson.

Det tyckte förstås även Blekinges landshövding, Berit Andnor Bylund.

– Den här vägen kommer att förbättra framkomligheten, minska restiderna och skapa en bättre kommunikation mellan grannlänen, förklarade hon.

E22 mellan Trelleborg och Norrköping är en viktig pulsåder genom Blekinge. När vägen nu byggts om till motorväg i en ny sträckning får det stor betydelse för både sysselsättning och tillväxt. Den nya vägen ökar framkomligheten, säkerheten och rörligheten i regionen samtidigt som restiden minskar. Boendemiljön blir bättre i framför allt Ysande, Norje och Pukavik där bullerstörningarna minskar.

Bygget har tagit tre år från första spadtaget 2011 till idag. Gamla E22 byggs under 2015 om till lokalväg och trafikmiljön kommer att göras säkrare för oskyddade trafikanter genom bland annat en sammanhängande gång- och cykelväg längs med vägen.

Vid invigningen deltog entreprenörer, konsulter och Blekinge museum som berättade om de arkeologiska upptäckter som gjorts vid bygget. Trafikverkets regionchef Lennart Andersson riktade ett särskilt tack till markägare och närboende för deras tålamod under byggets gång.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*