annons
Hem » Artiklar » E4 byggs om i Jönköping

E4 byggs om i Jönköping

Det kan bli en del störningar i trafiken på E4 genom Jönköping under sommaren. Det handlar om förbättringar vid trafikplats 97-99, A6-området, Ekhagen mot väg 40 och Österängen vid Elmia.
Det ska bli bättre säkerhet och ökad framkomlighet men det betyder inte att vi slipper den enda korsningen där E4:an inte är det logiska valet rakt fram. Korsningen där E4 möter möter södra Jönköping ska inte ändras utan den kommer även i fortsättningen att kräva att man tar av motorvägen upp på en ny motorväg om man vill följa E4.

Förbättringsåtgärder för ökad framkomlighet och trafiksäkerhet kommer att utföras vid trafikplatserna A6, Ekhagen och Österängen samt på sträckan mellan Ekhagen och A6.
    
    Trafikplats Österängen (trafikplats nr 99)
    Breddning av E4:ans på- och avfart till och från Elmiaområdet i södergående riktning.
    
    Vi börjar med Trafikplats Österängen där arbetet kommer att pågå från den 8 juni till den 19 juni. Under dessa tider är på- och avfartsramperna stängda:
    
    Den 8 juni från kl 21.00 till och med kl 06.00 (Entreprenören sätter upp barriärer).
    
    Den 17 juni från kl 21.00 till och med 06.00 (Entreprenören tar bort barriärerna).
    
    Den 18 juni från kl 21.00 till och med kl 06.00 (Fräsning av asfalt och toppbeläggning).
    
    Övriga arbeten startar den 11 augusti och hela projektet ska vara klart i slutet av september.
    
    Nytt körfält mellan Trafikplats Ekhagen (nr 98) och trafikplats A6 (nr 97)
    Vi bygger ett nytt körfält från E4:ans avfart mot centrum (Odengatan) till E4:ans avfart mot A6-området för att underlätta körfältsbyten för den lokala och den genomgående trafiken.
    
    Trafikplats Ekhagen (trafikplats nr 98)
    Åtgärder utförs för att öka framkomligheten genom trafikplatsen, bland annat för trafiken från väg 40, Nässjö. Det innebär bland annat två körfält genom hela cirkulationsplatsen och en omskyltning.
    
    Trafikplats A6 (trafikplats nr 97)
    Breddning av E4:ans avfart i norrgående riktning till A6-området.
    
    Hur påverkar det mig som trafikant?
    
    Under byggtiden kommer framkomligheten att begränsas. Arbetet kommer till viss del att ske nattetid och hastigheten kommer att vara sänkt förbi våra arbetsplatser.
    
    Kör försiktigt både för din egen skull och för de som arbetar ute på vägen.
    
    Bakgrund
    Motorvägen har mycket hög trafikbelastning och många upphinnande- och omkörningsolyckor inträffar då den lokala trafiken blandas med den genomgående trafiken, aktuell sträcka betraktas som en stadsmotorväg. En särskild komplikation är att trafikplatserna ligger tätt och att motorvägsdelen är huvudstråk till och från många kommersiella besöksmål.
    
    Förhållandena vid E4 genom Jönköping förändras ständigt. Planering och genomförande av åtgärder sker därför kontinuerligt. Åtgärderna som ska utföras är ett resultat av en vägteknisk utredning som genomfördes 2012.
    
    Vägen
    
    E4 är Sveriges viktigaste nationella stamväg och har därför mycket stor betydelse för den långväga trafiken. Delen genom Jönköping har även stor betydelse för in- och utfartstrafik samt lokal trafik eftersom parallellvägar med tillräcklig kapacitet i stor utsträckning saknas.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*