annons
Hem » Artiklar » Miljö » En sänkning av utsläppen med 80-90% fullt möjlig

En sänkning av utsläppen med 80-90% fullt möjlig

Scania går nu ut och säger att en sänkning av avgasnivåerna från de fossila bränslena med så mycket som 80-90 % är fullt möjlig. Så snart som i början av 2016 kommer Scania att testa sin teknik med elvägar i verklig trafik i Sverige och man ser stor potential i tekniken.

Vägen det handlar om är elvägsprojektet i Gävle. Man ämnar testa och utvärdera möjligheterna med konduktiv laddning under färd. Bilarna kommer att ha strömavtagare på taket för att förse elmotorn med elektricitet.

Projektet är ett viktigt steg längs vägen mot en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och det ses som en inkörsport för industriella satsningar som stärker Sveriges konkurrenskraft. Det är finansierat med allmänna medel på 77 miljoner kronor och de kommersiella aktörerna i projektet bidrar med 48 miljoner kronor.

Lastbilarna kommer att transportera gods från hamnen i Gävle till Storvik. En 2 km lång sträcka av E16 kommer att förses med elledningar som fungerar ungefär som för trådbussar. Tekniken har tagits fram av tyska Siemens och det har skett i samarbete med Scania.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*