annons
Hem » Notiser » Eneroth svarar Morell om alkobommar
Redan 2013 provade MHF, tillsammans med en rad andra aktörer, den första alkobommen i Göteborgs hamn.

Eneroth svarar Morell om alkobommar

Förra veckan ställde Thomas Morell (SD) en skriftlig fråga till Tomas Eneroth (S) om vilka åtgärder statsrådet ämnade vidta för att satsningen på alkobommar ska komma igång så snabbt som möjligt. Som Trailer tidigare skrivit så har införandet av alkobommar i landets hamnar haltat rejält trots regeringens satsning från 2017 på 78 miljoner kronor för ändamålet.

I går kom svaret från Eneroth och utifrån det kan man förstå att några ytterligare åtgärder är inte att vänta från infrastruktur­ministern. I sitt svar skriver Eneroth att införandet ska ske stegvis och att det är Trafikverket i samarbete med Polismyndigheten och övriga aktörer som avgör hur detta kan ske.

Eneroth nämner att ledningen för Göteborgs hamn under sommaren 2018 fattat ett beslut om att alkobommar som ett första steg ska införas till Energiterminalen i Göteborgs hamn. Enligt statsrådet pågår förberedelserna med berörda parter och montering och installation av alkobommar förväntas ske inom kort.

”Hamnens målsättning är driftstart i april”, skriver Tomas Eneroth.

Infrastrukturministern gläds också av att Trelleborgs Hamn anmält intresse av att på prov införa mobila alkobommar.

”Jag förväntar mig att även andra hamnar inom en snar framtid inför alkobommar eftersom trafiksäkerhet är ett gemensamt ansvar”, skriver Eneroth.

 

Läs mer:

Trög start för alkobommar

 

Trots anslag på 78 miljoner – ännu inga alkobommar i hamnar

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*