annons
Hem » Artiklar » Europeiska Unionens råd antar mobilitetspaketet
(Arkivbild)

Europeiska Unionens råd antar mobilitetspaketet

I går antog Rådet (Europeiska Unionens råd) det så kallad mobilitetspaketet. De nya reglerna förbättrar förarnas arbetsvillkor, inför särskilda regler om utstationering av förare vid internationella transporter och uppdaterar bestämmelserna om tillträde till marknaden för godstransporter. De kommer också att göra kontrollen av efterlevnaden mer effektiv. En preliminär överenskommelse nåddes den 11 december 2019 mellan rådets ordförandeskap och Europaparlamentet. Den överenskomna texten godkändes av Coreper den 20 december 2019, och rådet bekräftade den politiska överenskommelsen den 20 februari 2020.

Paketet består av en förordning som reglerar tillträdet till marknaden för godstransporter på väg och till bedrivande av godstransportverksamhet eller persontransporter på väg, en förordning om längsta tillåtna körtid och kortaste vilotid samt positionsbestämning med hjälp av färdskrivare, och ett direktiv om översyn av tillsynskraven och fastställande av bestämmelser om utstationering av förare.

Omröstningen, som antogs genom skriftligt förfarande, innebär enligt ett pressmeddelande att rådet har antagit sin ståndpunkt vid första behandlingen. Rättsakterna måste nu antas av Europaparlamentet vid andra behandlingen innan de offentliggörs i EU:s officiella tidning. Någon tidsplan för när detta kan ske finns ännu inte.

De två förordningarna kommer att träda i kraft 20 dagar efter offentliggörandet, och direktivet dagen efter offentliggörandet. Reglerna i förordningen om marknadstillträde och utstationeringsdirektivet börjar gälla 18 månader efter att rättsakterna har trätt i kraft. Reglerna i förordningen om körtider börjar gälla 20 dagar efter offentliggörandet, med undantag för de särskilda tidsfristerna för färdskrivare.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*