annons
Hem » Artiklar » Miljö » Farligt avfall-bilen hämtar hos göteborgare

Farligt avfall-bilen hämtar hos göteborgare

Göteborgs stad sätter in en speciell lastbil för att värna miljön genom att samla in farligt avfall hos privatpersoner. Måndag, 31 augusti, är det nypremiär för Farligt avfall-bilen.

Corona-pandemin har gjort att renoveringar och återbruk skjutit i höjden. Kvar blir rester av målarfärg, lösningsmedel, kemikalier och annat som är skadligt för miljön. Dessa rester – plus batterier, lampor, småelektronik, brandvarnare och annat farligt avfall – kan göteborgarna nu lämna till Farligt avfall-bilen.

Coronapandemin har förändrat avfallet i Göteborg. Under våren ökade avfall som ”behandlat trä” med 16 procent och ”impregnerat trä” med 33 procent – ett tecken på att många ägande sig åt renovering och altanbyggen under permittering och karantän. Färg, lösningsmedel och andra kemikalier ökade också med 20 procent från mars till juli.

– Dessa vätskor är farligt avfall och ska samlas in separat för att tas om hand på ett miljöriktigt sätt. De får absolut inte spolas ner i avloppet. säger Åsa Tärnström på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad i en pressrelease.

Om skadliga ämnen hälls ut i avloppet kan de dels döda kvävebakterierna som renar avloppsvattnet på Ryaverket så reningen försämras (med övergödning som följd); dels kan ämnena komma ut i havet och skada djurlivet där.

Farligt avfall är avfall som är en risk för hälsa och miljö. Det kan vara frätande, toxiskt, explosivt, brandfarligt, cancerogent, fosterskadande med mera. Förutom skadliga vätskor som färg, lösningsmedel, olja, tändvätska och andra kemikalier räknas även lampor, batterier, sprayburkar, brandvarnare och elektronik till farligt avfall.

Farligt avfall-bilen tar dock bara emot mindre mängder farligt avfall. Sådant besökarna kan bära till lastbilen. Vitvaror, TV-apparater, impregnerat trä och annat måste tas till en ÅVC, Återvinningscentral. Metallförpackningar och metall i elektronik återvinns, medan de farliga ämnena oskadliggörs genom förbränning.

– Apropå smittspridning har vi många äldre besökare, men detta är utomhus och vi ber alla att hålla avstånd, säger Åsa Tärnström.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*