annons
Hem » Artiklar » Fartkamerorna får lastbilschaufförer att hålla hastigheten

Fartkamerorna får lastbilschaufförer att hålla hastigheten

En ny undersökning gjord på uppdrag av Länsförsäkringar gör gällande att 70% av lastbilschaufförerna säger att fartkontrollskamerorna gör att de alltid eller oftast håller hastighetsbegränsningarna. Detta bara någon månad efter att Motormännens mätningar visade att runt hälften av alla lastbilschaufförer som körde förbi skolor körde för fort. Se vår artikel här. Det fanns mätställen där alla lastbilschaufförer körde för fort. Debatten onmm hastighetens betydelse blir allt yvigare. NTF säger att 200 liv skulle räddas om alla höll hastigheten. Länsförsäkringar säger att 100 liv skulle räddas om alla höll hastigheten och MHF säger att 80 liv skulle räddas om alla höll hastigheten.

Så här presenterar i alla fall Länsförsäkringar sin rapport:

Den stora majoriteten av lastbilsförarna och de åkare som också kör själva anser att de håller hastighetsbestämmelserna både i tätorter och på lands- eller motorväg när de kör i tjänsten. Och sju av tio anser att det är hastighetskamerorna som gör att de alltid eller oftast håller hastigheten på landsväg. Det visar en undersökning från Länsförsäkringar som presenteras i en pressrelease.

Hastighetskamerorna, så kallade ATK, har en klart bromsande verkan när åkeribranschen får uttala sig. Men antalet dödade i trafiken ligger fortsatt på en oönskad nivå och enligt Trafikverket visar mätningar att hastigheten inte hålls.

– Vi ser det som väldigt viktigt att yrkesförarna får ned hastigheten och föregår med gott exempel eftersom de fungerar som normgivande ute på vägarna. De har helt enkelt en positiv inverkan även på privatbilisterna. Vi skulle såklart också önska att polisen skulle ha större resurser och oftare skulle göra hastighetskontroller och stickprov ute på vägarna. Att hålla hastigheterna skulle bidra till att hundra personer inte mister livet varje år, säger Anders Wallstenius, motorspecialist på Länsförsäkringar.

Sju procent av lastbilsförarna anser att de sällan eller aldrig håller hastigheten i tätort och tolv procent att de inte gör det på lands- eller motorväg.

– Att få ned hastigheten på våra vägar är oerhört viktigt både ur miljö- och säkerhetssynpunkt. Så fort man kör fortare än tillåten maxhastighet ökar bränsleförbrukningen. Ökar hastigheten ökar bränsleförbrukningen. Dessutom är tidsvinsten minimal, man sparar bara 1 procent i tid om man ökar från 80 km per timme till 90 km i timmen, säger Anders Wallstenius.

– För privatbilister är det viktigt att tänka på att lastbilar är ett större fordon och därför har svårare att manövrera så man bör till exempel undvika att svänga in alltför snävt framför en lastbil. Det är givetvis också så att tillåten hastighet inte alltid är lämplig hastighet beroende på vägens skick, väder och vind samt siktförhållanden, säger Anders Wallstenius.

Hur ofta anser du att ATK kameror gör att du kör enligt hastighetsbestämmelserna på landsbygd eller motorväg i tjänsten?

Lastbilsförare
Alltid 43 procent
Oftast 26 procent
Sällan 14 procent
Aldrig 18 procent

Hur ofta kör du enligt hastighetsbestämmelserna i stad och tätort i tjänsten?

Både förare och åkare Lastbilsförare Åkeriägare
Alltid 49 procent 55 procent 43 procent
Oftast 44 procent 38 procent 51 procent
Sällan 4 procent 4 procent 5 procent
Aldrig 3 procent 3 procent 3 procent

Hur ofta kör du enligt hastighetsbestämmelserna på landsbygd eller motorväg i tjänsten?

Total Lastbilsförare Åkeriägare
Alltid 40 procent 48 procent 33 procent
Oftast 48 procent 44 procent 53 procent
Sällan 9 procent 7 procent 10 procent
Aldrig 3 procent 2 procent 5 procent

Om Länsförsäkringars undersökning
Undersökningen som genomfördes genom telefonintervjuer av PFM Research bland 400 åkerier, varav 200 intervjuer med ägare och 200 intervjuer med lastbilsförare. Målgruppen bestod av åkerier i Sverige inom vägtransport och godstrafik med 5 anställda eller fler. 74 procent av åkeriägarna kör själv sina fordon i yrkestrafik. Frågorna som ställdes: Hur ofta anser du att ATK kameror gör att du kör enligt hastighetsbestämmelserna på landsbygden eller motorväg i tjänsten? Hur ofta kör du enligt hastighetsbestämmelserna i stad och tätort i tjänsten? Hur ofta kör du enligt hastighetsbestämmelserna på landsbygd eller motorväg i tjänsten?

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*