annons
Hem » Notiser » Fler BK4-vägar i norr

Fler BK4-vägar i norr

Nu öppnas ytterligare 840 kilometer statlig väg i Norrbotten och Västerbotten för bärighetsklass 4 enligt ett pressmeddelande från Trafikverket. Detta innebär att 5 750 kilometer väg, det vill säga 32 procent, av de statliga vägarna i länen är tillåtna för 74 ton tunga fordon. Trafikverket bedömer att dessa vägar har en bärighet som gör att de klarar tyngre fordon.

– Färre fordon på vägarna, men med fortsatt samma mängd gods, effektiviserar industrins godstransporter, bidrar till klimatmålen och stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket, i pressmeddelandet.

Skogsindustrin och andra näringar som kör tunga transporter ser mycket positivt på utökningen av vägar som tillåter 74 ton tunga fordon.

– Det är viktigt att vi alla fortsätter att arbeta för mer miljövänliga transporter, särskilt i norra Sverige med långa avstånd. Våra transporters miljöpåverkan minskar betydligt med 74 tons bilar jämfört med 64 tons bilar. Tillgången på skog som naturresurs och transporterna av den är viktig del i vår omställning mot en bioekonomi, säger Henrik Engman, kundansvarig på Sveaskog.

Förra året öppnades cirka 11 800 kilometer statlig väg i hela landet för BK4. Under våren och sommaren 2019 kommer ytterligare cirka 4 500 kilometer att öppnas. BK4-vägnätet kommer att utökas successivt och i dialog med näringslivet, för att få ut så stor samhällsnytta som möjligt.

Enligt bärighetssatsningen i den nationella planen kommer 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för tunga transporter att vara öppna för BK4 år 2029.

Trafikverket har en vision om att upplåta hela BK1-vägnätet för BK4 i framtiden. För att kunna uppnå visionen kommer det att krävas en hel del förstärkningsarbeten på både vägar och broar.

 

Här finns kartor till BK4-vägarna: Trafikverket

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*