annons
Hem » Notiser » Fler lastbilar i hela landet – förutom i Halland och Örebro
Genrebild. Foto: Ralph Andersson

Fler lastbilar i hela landet – förutom i Halland och Örebro

Antalet tunga lastbilar i trafik i Sverige 2020 jämfört med 2010 har ökat med 5410 stycken (6,85 procent). Enligt statistik från SCB har antalet ökat i hela landet – förutom i Hallands och Örebro län.

Störst ökning i antal har skett i Stockholms län där det rullade 1.824 fler lastbilar 2020 än 2010. 13.950 lastbilar 2020 jämfört med 12.126 stycken 2010 – en skillnad på 15 procent. 

Med sina nära 14.000 lastbilar är Stockholms län är också det län där flest lastbilar finns i trafik. På andra plats kommer Västra Götalands län med 13.809 lastbilar i trafik och trea kommer Skåne län med 12.045.

Största procentuella ökningen finns i Uppsala län. Här ökade antalet tunga lastbilar i trafik mellan 2010 och 2020 med 17,6 procent. Tätt följt av Södermanlands län med 17,2 procent.

De enda län där antalet tunga lastbilar i trafik har minskat mellan 2010 och 2020 är Hallands län och Örebro län. Här har lastbilarna minskat med 3 respektive 4,2 procent.

Östergötlands län är den region som haft minst skillnad i procent mellan 2010 och 2020. Här ökade antalet lastbilar i trafik med knappt en procent (0,94). Från 3614 lastbilar 2010 till 3648 stycken 2020.

 Hela listan:

2010 2020 Skillnad i antal Skillnad i procent
Riket 78 923 84 333 5 410 6,85 %
Stockholms län 12 126 13 950 1 824 15,04 %
Uppsala län 2 257 2 655 398 17,63 %
Södermanlands län 1 722 2 019 297 17,25 %
Östergötlands län 3 614 3 648 34 0,94 %
Jönköpings län 3 410 3 532 122 3,58 %
Kronobergs län 1 971 2 065 94 4,77 %
Kalmar län 2 134 2 282 148 6,94 %
Gotlands län 604 674 70 11,59 %
Blekinge län 988 1 031 43 4,35 %
Skåne län 11 791 12 045 254 2,15 %
Hallands län 2 969 2 880 −89 −3,00 %
Västra Götalands län 13 112 13 809 697 5,32 %
Värmlands län 2 503 2 750 247 9,87 %
Örebro län 2 709 2 595 −114 −4,21 %
Västmanlands län 1 793 1 992 199 11,10 %
Dalarnas län 2 956 3 166 210 7,10 %
Gävleborgs län 2 628 2 837 209 7,95 %
Västernorrlands län 2 430 2 568 138 5,68 %
Jämtlands län 1 732 1 779 47 2,71 %
Västerbottens län 2 545 2 749 204 8,02 %
Norrbottens län 2 926 3 300 374 12,78 %

 

Fakta: Artikeln bygger på siffror från SCB över fordon i trafik efter region, fordonsslag och år som Trailer tagit fram. Siffrorna avser lastbilar med en totalvikt över 3.5 ton.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*