annons
Hem » Notiser » Fler totalentr. upphandlas av Trafikverket

Fler totalentr. upphandlas av Trafikverket

Hamnbanan i Göteborg, Västlänken och planeringen av ny höghastighetsjärnväg är några av Trafikverkets kommande upphandlingar i Västsverige. Nu bjuder Trafikverket in företrädare för anläggningsbranschen för att berätta mer om möjliga affärer i regionen.

Den nationella planen för det svenska transportsystemet 2014-2025 rymmer underhålls- och byggprojekt för totalt 522 miljarder kronor. Trafikverket ansvarar för att få så mycket nytta som möjligt för pengarna, och avgörande för det är att få många aktörer på marknaden att vilja lägga anbud.
    
    Andelen totalentreprenader i upphandlingarna ökar. Det är en följd av Trafikverkets nya roll som renodlad beställare. I totalentreprenad beställs jobb med tydliga funktionskrav i stället för detaljkrav och färdiga lösningar.
    
    – Vi är en stor beställare, framför allt av många mindre projekt och här försöker vi samarbeta för att underlätta för mindre och medelstora företag att lägga anbud. 20 procent av våra upphandlingar vinns av små eller medelstora företag, säger Catarina Sundberg, inköpschef i Trafikverket.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*