annons
Hem » Artiklar » Fler vägar öppnade för BK4
Foto: Fredrik Sandberg/TT

Fler vägar öppnade för BK4

Den 1 juli öppnades ytterligare vägsträckor i mellersta Sverige för bärighetsklass 4, som tillåter lastbilar på upp till 74 ton. Vid slutet av året kan en femtedel av det statliga vägnätet vara anpassat för den högre bärighetsklassen, berättar Trafikverket i en pressrelease.

Vägnätet för bärighetsklass 4 byggs ut steg för steg i takt med att Trafikverket förstärker vägar och broar. Bärighetsklass 4, BK4, tillåter lastbilar på upp till 74 ton, vilket är 10 ton mer än vad som tillåts på vägar med den vanligaste bärighetsklassen på det allmänna vägnätet, BK1.

För ett år sedan öppnades de första vägsträckorna för BK4. Under våren 2019 har nya BK4-sträckor tillkommit i Norrbotten och Västerbotten och nu vid halvårsskiftet öppnas ytterligare nästan 4 000 kilometer väg i Jämtlands, Västernorrlands, Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

– BK 4 innebär att färre fordon på vägarna kan ta samma mängd gods. Det gör industrins godstransporter mer effektiva vilket bidrar till klimatmålen, samtidigt som det stärker konkurrenskraften för svenskt näringsliv. På sikt förbättras även kapaciteten eftersom vägnätet utnyttjas effektivare, säger Catherine Kotake, regional direktör på Trafikverket.

En femtedel av vägnätet

Till slutet av 2019 väntas B4-vägnätet ha vuxit med cirka 9 000 kilometer till totalt mer än 20 000 kilometer väg, vilket motsvarar en femtedel av det statliga vägnätet. I den nationella planen för transportsystemet finns ett anslag för satsningar för att stärka vägarnas bärighet som gör det möjligt att öppna 70–80 procent av de viktigaste statliga vägarna för BK4 fram till år 2029.

BK4-vägnätet utökas succesivt och arbetet sker i fortsatt dialog med näringslivet för att skapa största möjliga samhällsnytta. Det kommer att krävas en hel del förstärkningsarbeten för att kunna upplåta en större del av vägnätet för BK4. Trafikverket bedömer att cirka 800 broar behöver förstärkas tillsammans med 10 procent av de statliga vägarna.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*