annons
Hem » Notiser » Förare friadesi tingsrätten

Förare friadesi tingsrätten

Lekmännen i Göteborgs tingrätt lät sunt förnuft gå före paragraferna i ett körtidsmål. Föraren som missat att trycka in start- och slutland frikändes av majoriteten i rätten, men juristen anmälde en skiljaktig mening.

Föraren som är 44 år hade som rutin att trycka in start- och slutland då han satte i och tog ut förarkortet. Då frågar ju också den digitala färdskrivaren efter denna uppgift.
    Föraren lät ofta kortet sitta kvar mellan arbetspassen. Han har i samband med körning och vila tryckt in alla uppgifter som krävs – utom start och slutland. Detta upptäcktes vid en poliskontroll.
    Saken blev en fråga för Göteborgs Tingsrätt och här ansåg åklagaren att det hela borde resultera i 10.000 kronor i böter. Föraren medgav de faktiska omständigheterna, men bestred ansvar då han saknade uppsåt. Föraren har helt enkelt inte känt till att han behövde fylla i start- och slutland manuellt då kortet satt kvar i skrivaren.
    Majoriteten i rätten visar också förståelse för detta. I domskälet skriver de:
    ”NN inte varit medveten om sin skyldighet att ange start- och slutland.
    Den omständigheten att färdskrivaren endast kräver att start- och slutland anges i de
    fall när förarkortet sätts in respektive tas ur färdskrivaren visar att tekniken inte är
    anpassad till reglerna om kör- och vilotider samt färdskrivare m.m. Denna
    omständighet ska inte ligga NN till last”
    – Jag tycker att det är ett logiskt beslut. Föraren har gjort ett misstag, men genom att kontrollera förarkortet har man fått en total redovisning av förarens kör- och vilotider, säger Thomas Morell, chef för Sveriges Åkeriföretag i Skaraborg och som företrädde föraren under förhandlingen i Göteborgs Tingsrätt.
    Denna mening delas dock inte av rättens ordförande. Tingsnotarien anser att föraren har en skyldighet att känna till regelverket och att det saknar betydelse att tekniken inte stödjer föraren genom att signalera och ”begära in” de uppgifter som saknas.
    Thomas Morell anser att åklagarens och domarens inställning saknar proportioner till hur man dömt i andra fall.
    – Den förare som körde en ej inregistrerad bil med ej fungerande färdskrivare och en trailer som hade dåliga bromsar fick ett strafföreläggande på 4.600 kronor av åklagaren. I detta fall anser de att det är motiverat med 10.000 i böter för att föraren missat att trycka in start- och slutland. Det finns ingen logik i detta resonemang.
    

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*