annons
Hem » Notiser » Företagskontroller i riksdagsdebatt

Företagskontroller i riksdagsdebatt

Thomas Morell (SD) har ställt en så kallad interpellationsfråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) om Transportstyrelsens företagskontroller. Detta innebär att det väntar en minidebatt i Risdagen där statsrådet ska svara och där Morell får möjlighet att ställa följdfrågor i detta ämne.

Thomas Morell är som bekant mycket kritisk till det sätt som Transportstyrelsens företagskontroller utförs på. I interpellationen noterar han att enskilda åkeriägare och branschorganisationer, men även regeringen, har haft synpunkter på Transportstyrelsens förmåga att utföra sina kontroller på ett sådant sätt att det faktiskt träffar dem som sätter i system att fuska.

Han anser att verksamheten närmast blivit att betrakta som statistikkontroller och att de som verkligen sätter i system att fuska sällan upptäcks i dessa kontroller och de får därför inte sanktionsavgifter för brott de faktiskt gjort sig skyldiga till.

Morell menar att Transportstyrelsen staplar bagatellartade förseelser på varandra, och dessa leder snabbt till höga sanktionsavgifter.

”Samtidigt som Transportstyrelsen ägnar tid och kraft åt dessa bagatellartade överträdelser kan de som faktiskt fuskar och manipulerar komma undan med det. Transportstyrelsens arbetsmetod skapar en obalans som faktiskt göder den oseriösa transportverksamheten i stället för att bekämpa densamma”, skriver Morell.

Och på samma gång som Thomas Morell noterar att han är medveten om att en minister inte kan gå in och styra i myndighetens arbete så frågar han Tomas Eneroth var han tänker göra för att säkerställa en rättssäker hantering av de företagskontroller som utförs av Transporstyrelsen.

 

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*