annons
Hem » Notiser » Förhandlingar om vägtransportpaketet strandade

Förhandlingar om vägtransportpaketet strandade

Det var natten till idag tuffa trilogsamtal kring vägtransportpaketet i Bryssel. I dessa samtal, där parlamentets och ministerrådets förslag ska jämkas samman deltar även representanter från EU:s regering, det vill säga kommissionen.

Från samtliga parter fanns en ambition om att slutföra förhandlingarna, men man fick ge upp utan att ha gjort det.

– Vi hade omkring 20 kontroversiella frågor med oss in i förhandlingarna. På de allra flesta finns det idag en preliminär överenskommelse, säger Johan Danielsson, som representerar den stora socialdemokratiska gruppen, till Trailer.

Enkelt uttryckt så förhandlar man om fyra filer; cabotagetrafik, kör- och vilotider, utstationerad arbetskraft och kombidirektivet.

Johan är själv parlamentets huvudförhandlare när det gäller kombidirektivet och även om det egentligen ligger vid sidan av de övriga tre filerna har han en ambition om att få med detta i den överenskommelse som så småningom ska tas upp – för slutligt godkännande – i EU-parlamentet och ministerrådet.

Johans inställning är här att kombitrafik ska behandlas på samma sätt som övriga cabotagetrafik.

– Om ett utländskt åkeri ska bedriva kombitrafik i Sverige utanför cabotagereglerna så ska man registrera bilen i Sverige och skatta i Sverige. Det är min ambition, säger Johan Danielsson.

En annat kontroversiell fråga är om lastbilar i internationell trafik ska behöva återvända till hemlandet var 4:e vecka. Detta krav finns med i parlamentets position, men ministerrådet vill inte ha något sådant krav. Rådet vill också att  en chaufför ska få köra tre veckor – istället för dagens två – innan de tar en ordinarie veckovila.

Även om det återstår en del innan man är i mål är Johan Danielsson övertygad om att vägtransportpaketet kommer att skapa bättre förutsättningar för de åkerier som satsar på justa villkor.

– Efter det att detta paketet är antaget är jag övertygad om att vi kommer att kunna ställa krav på kollektivavtal på alla som kör inrikestrafik i Sverige. Vi kommer att få krav på smarta färdskrivare med GPS så att man kan kontrollera efterlevnad och detta kommer då också att gälla lättare nyttofordon!

Från alla tre parterna finns en fortsatt ambition om att bli klara under den finska ordförandeskapet innan jul. Om det blir så återstår att se.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*