annons
Hem » Artiklar » Förklaring sänkte sanktionsavgifter med över 110 000 kronor
Arkivbild: person/fordon på bilden har inget med artikeln att göra

Förklaring sänkte sanktionsavgifter med över 110 000 kronor

Det kan löna sig att argumentera för sin sak. Ett åkeri i Uppsala kommun har sparat 112 000 kronor genom att yttra sig över Transportstyrelsens beslut om sanktionsavgifter. Myndighetens ursprungliga beslut medförde ett krav på 153 500 kronor. När åkeriet kom med sin förklaring och visade upp dokumentation som styrkte företagets yttrande sänktes avgiften till 41 500 kronor.

I sitt beslut skriver Transportstyrelsen att åkeriet bland annat skickat in intyg som visar på när åkeriets bilar framförts utan förarkort i samband med verkstadsbesök. Därmed ströks 28 överträdelser gällande H12 – ”felaktig eller ingen användning av blad/förarkort”.

Andra förklaringar så som att man haft en praktikant under en tid och chaufförerna själva planerar sina arbetsdagar medgav inga förmildrande omständigheter. Transportstyrelsen menar att det är åkeriets skyldighet att se till så att gällande regelverk efterlevs – oavsett vem som kör lastbilarna eller vem som sköter planeringen.

På en punkt – då ”den dagliga körtiden om 10 timmar överstigs” – skriver Transportstyrelsen att en chaufför får avvika från regelverket om omständigheten inte var känd när transporten inleddes. Chauffören ska då tydligt ange skälen för avvikelsen på en utskrift från färdskrivaren. Detta hade chauffören missat att göra varför överträdelsen kvarstår.

Beloppet på sanktionsavgiften beräknas på åkeriets omsättning för 2018 vilken då var lite drygt 47 miljoner kronor. Åkeriet hade ett 20-tal anställda under 2018. Beslutet har vunnit laga kraft och kan inte längre överklagas.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*