annons
Hem » Notiser » Frode Laursen lagrar och transporterar för Spendrups

Frode Laursen lagrar och transporterar för Spendrups

Spendrups väljer Frode Laursen för lagerhållning
Spendrups väljer Frode Laursens lagerhotell i Åstorp utanför Helsingborg som en buffert till sin egen logistikanläggning vid bryggeriet i Grängesberg. Dessutom får Frode Laursen ansvar för transporter till och från lagret i Åstorp samt för vissa transporter från bryggeriet i Grängesberg.
Frode Laursen har knutit till sig ett antal nya storkunder till sin lageranläggning i Åstorp utanför Helsingborg, bland andra Reckitt Benckiser Nordic, Melitta & Colfresco och Spendrups.
Spendrups kommer framöver att använda Frode Laursens lagerhotell i Åstorp som en buffert till sin egen set-up i Grängesberg. Utöver att betjna Spendrups med lagringstjänster ska Frode Laursen utföra transporter till och från lagret samt ha hand om utvalda distributionsuppdrag från bryggeriet i Grängesberg.
För Spendrups del har det varit en önskan att samarbeta med en leverantör som kan erbjuda innovativa kvalitetslösningar samt är villig att investera i ett lagerhotell som stödpunkt.
Reckitt Benckiser Nordic väljer att samla all nordisk logistik hos Frode Laursen. Betjäningen av de danska och norska kunderna har under många år skett från Frode Laursens lagerhotell i västra Danmark och det kommer att ske så även fortsättningsvis. Vad som är nytt är att produkterna för Sverige och Finland samlas på lagerhotellet i Åstorp. Härifrån distribuerar Frode Laursen till dagligvaruhandelns både större och mindre mottagare i de båda länderna.
För Reckitt Benckiser betyder det här upplägget att komplexiteten minskar, samtidigt som servicen förbättras. Enligt Frode Laursen är det även en fördel att samla alla omkostnaderna och att reducera den totala miljöpåverkan. Även den administrativa hanteringen förenklas genom att man med en nordisk leverantör för lagerservice, plock, distribution, tullhantering, betalningar, pallhantering, IT med mera behöver färre transaktioner i det dagliga arbetet.
Melitta & Cofresco har valt att betjäna sina kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland från Frode Laursens lagerhotell i Åstorp och har nyligen flyttat in med sina produkter.
Melitta & Cofresco väljer Frode Laursen med utgångspunkt i en önskan om en effektiv lösning där samordningseffekter gentemot andra dagligvaruleverantörer utnyttjas fullt ut både när det gäller lager och transport. Samtidigt har Melitta & Cofresco haft önskemål om att ha en tät och snabb kontakt med relevanta specialister inom Frode Laursen.
– Inflyttningen av de tre kunderna i Åstorp stödjer miljöriktig multisharing av resurser på Frode Laursens egna storlager, säger Jörgen Balle, vd i Frode Laursen AB. Det ger också lägre koldioxidutsläpp i samtransport av dagligvaror till gemensamma mottagare i handeln i hela Norden. Jag är stolt över att de här tre kunderna valt Frode Laursen som logistikpartner. Det har inte minst skett på rekommendationer från våra befintliga kunder.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*