annons
Hem » Notiser » Godshanteringen i hamnar minskar

Godshanteringen i hamnar minskar

Under 2013 hanterades totalt 162 miljoner ton gods över kaj i de svenska hamnarna. En minskning med 7 procent jämfört med 2012 som innebär att godshanteringen är tillbaka på 2009 års nivå. Det visar Trafikanalys officiella statistik om sjötrafik.

– Under lång tid ökade hamnarnas godshantering i stort sett varje år. De senaste fem åren har den trenden avstannat, både i Sverige och i Finland och Danmark, säger Fredrik Söderbaum på Trafikanalys.
    
    Det hänger delvis samman med den svaga återhämtningen i ekonomin efter finanskrisens år. Efter en tillfällig uppgång 2010 så har industrins varuproduktion och utrikeshandelsstatistiken återigen en nedåtgående trend.
    
    Det är framförallt utrikes godshantering som minskat, och huvudsakligen gods av lasttypen flytande bulkgods som råolja, olje- och kemiska produkter. Mängderna för 2013 ligger på nivå med 2003. Vissa andra lasttyper, såsom containrar och roroenheter har visserligen ökat jämfört med 2009 men når ändå inte upp till 2010–2012 års nivåer.
    
    Nedgången i hanterad godsmängd gäller såväl lastat som lossat gods.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*