annons
Hem » Artiklar » Gotland får trådlösa elväg

Gotland får trådlösa elväg

Smartroad Gotland påbörjar idag installationsarbetet för trådlös elväg för lastbilar och bussar på allmän väg. Elvägar möjliggör överföring av elektrisk energi från vägen till fordonet under drift. Enligt ett pressmeddelande har tekniken stor potential att minska klimatpåverkan från transportsektorn samt att öka energieffektiviteten och samtidigt minska behovet av batterier. Smartroad Gotland stöds och finansieras av Trafikverket och leds av ElectReon AB, ett dotterbolag till Israeliska ElectReon Wireless. Projektets mål är att visa att tekniken är redo för kommersialisering och förse beslutsfattare med kunskapsunderlag inför en potentiell storskalig implementering.

Trådlös elvägsteknik baseras på kopparspolar som installeras under vägbanan. Dessa överför energi till en mottagare som kan monteras på alla typer av elektriska fordon såsom lastbilar, bussar och personbilar, vilket möjliggör laddning under färd och därmed minimal batterianvändning.

Ett 10 centimeter djupt schakt fräses i mitten av vägbanan, vari kopparspolar ingjutna i gummi placeras, därefter asfalteras vägen om. Under installationsarbetet på Gotland deltar representanter från flera länder för att utvärdera processen inför framtida projekt.

Smartroad Gotland påbörjar driften av den trådlösa elvägen i början av 2020, med en elektrisk dragbil med trailer. Innan sommaren kommer vägen också att förse en elektrisk buss med laddning. Under det treåriga projektet kommer systemets prestanda och användarupplevelse att utvärderas tillsammans med RISE Research Institute of Sweden.

Systemet omfattar också ett kommunikationssystem som i realtid säkerställer säkerhet, tillträde och energimätning. Systemet är även förberett för att stödja autonoma fordon. Tekniken tillhandahåller ett smart och kostnadseffektivt sätt att elektrifiera vägtransporter utan någon visuell påverkan av vägmiljön, mekanisk kontakt eller omfattande underhållsbehov.

 

Hur det fungerar

 

Systemet består av tre väsentliga delar; spolarna som överför energi till en mottagare på fordonet, samt en kontrollenhet ansluten till elnätet. Spolarna som är placerade 8 cm under vägbanan överför energi till ett godkänt fordon när ett sådant befinner sig exakt över spolarna. Energin överförs trådlöst från spolarna till mottagaren som är monterad under fordonet. Systemet säkerställer att endast godkända fordon aktiverar energiöverföringen, samt hur mycket som överförs för att kunna fakturera rätt belopp till rätt kund. Samma infrastruktur kan nyttjas av alla fordonstyper med olika energibehov eftersom systemet är modulärt. Exempelvis använder en personbil endast en mottagare medan en 40-tons lastbil kan använda fem mottagare.

 

Parter inom projektet Smartroad Gotland

 

Caverion, Dan transport, Eitech, Electreon AB, Flygbussarna, GEAB, Gotland GPe Circuit AB, Gotlands Bilfrakt, Hutchinson, Matters Group, Eksjö Maskin & Truck, Region Gotland, NCC, OSAB, RISE, Science Park Gotland, Swedavia, Trafikverket, World Ecological Forum.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*