annons
Hem » Artiklar » Omfattande fusk – trafikansvarig förklarad olämplig
Arkivbild: Fordonet på bild har inget med artikeln att göra.

Omfattande fusk – trafikansvarig förklarad olämplig

Återkommande och synnerligen allvarligt fusk med bland annat förarkort har gjort att en trafikansvarig vid ett åkeri i Göteborgs kommun förklarats olämplig att leda åkeriets transportverksamhet. Enligt Transportstyrelsen får mannen inte driva yrkesmässig trafik de närmaste fem åren. 

Detta är den allvarligaste grad av olämplighetstid som Transportstyrelsen kan besluta. Enligt lag ska tiden vara mellan tre och fem år.

– Det är endast vid mycket allvarlig brottslighet, mycket upprepade överträdelser eller liknande som vi sätter fem års olämplighetstid. Det hör inte till vanligheterna, säger Emma Skarpemo som är sektionschef för gods och buss vid Transportstyrelsen.

Trailer skrev om åkeriet redan i mitten av januari. Då efter att man skrapat samman sanktionsavgifter till ett värde av 5,6 miljoner kronor. I och med det tak som finns inbyggt i systemet med sanktionsavgifter stannade beloppet åkeriet ska betala för dessa överträdelser på 256.270 kronor.

Redogörelsen som ligger till grund för beslutet om olämplighet målar upp en bild av ett åkeri som systematiskt och flagrant brutit mot bestämmelserna om kör- och vilotider och färdskrivare.

Företagskontrollen som ledde fram till det extraordinära beloppet på 5,6 miljoner kronor konstaterade bland annat att åkeriets chaufförer kört på annans förarkort vid 178 tillfällen.

Man slog även fast att förarkorten till fem chaufförer som kört lastbilar med analoga färdskrivare samtidigt registrerats i andra fordon.

Utöver detta hittade Transportstyrelsen ett stort antal överträdelser av körtiderna. Exempelvis hade den dagliga körtiden om tio timmar vid överstigits med 50 procent vid 13 tillfällen. Vid ett tillfälle hade körtiden under en vecka överstigits med 25 procent och vid fem tillfällen hade körtiden för två veckor överstigits med lika många procent.

En kontroll med Arbetsmiljöverket visade även att ingen av de 28 chaufförerna åkeriet hyrde in från Rumänien varit registrerade i utstationeringsregistret.

Utöver detta påfördes åkeriet i maj 2019 en sanktionsavgift på 14.815 kronor. I april 2020 fick åkeriet 150.172 kronor i sanktionsavgifter och lika mycket i september samma år. Bland annat för att chaufförer kört på annan förarkort vid sammanlagt 35 olika tillfällen.

Summa summarum ger detta sanktionsavgifter på 571.429 kronor under 2019 och 2020. Enligt Transportstyrelsen är flera av dessa belopp betalda av företaget.

Transportstyrelsen har även fått rapporter från Polisen där det framgår att åkeriets chaufförer ska ha vittnat om användandet av flera förarkort, fusk med diagramblad och att detta används magnet på Kitasgivaren i vissa fordon.

I sitt yttrande skriver åkeriets transportansvarige att han prioriterat sitt arbete som chaufför och förlitat sig på att åkeriets chaufförer. Han skriver att det var ett misstag att jobba som chaufför istället för att dagligen dirigera och kontrollera chaufförerna. Av yttrandet framgår det också att de chaufförer som gjort sig skyldiga till allvarliga överträdelser inte längre jobbar för åkeriet. 

Vittnesmålen till polisen om fusk med förarkort, diagramblad och magneter avfärdar mannen som hämnd för att chaufförerna skulle få sparken.

Åkeriet ska även ha anlitat en YKB-utbildare och man har börjat med möten varannan vecka för att minska överträdelserna.

Yttrandet förändrar inte beslutat av Transporstyrelsen som skriver:

”Den trafikansvariga är ansvarig för att förare och fordon i dess verksamhet lever upp till de regler som gäller för verksamheten. Åtgärderna som nämns i yttrandet anses inte vara tillräckliga och anses inte heller ha gjorts i förebyggande syfte för att komma tillrätta med de missförhållanden som skett under en längre tid. Vidare anser Transportstyrelsen att det är planeringen av förarnas körningar som avgör om förarna har skäl att använda någon annans förarkort eller inte”. 

Myndigheten menar att kravet på gott anseende inte uppfyllts och att mannen därför inte är lämplig att leda åkeriets transportverksamhet. Fem års olämplighetstid motiveras med att åkeriet påförts upprepade sanktionsavgifter och överträdelsernas allvarliga karaktär.

Transportstyrelsen driver just nu en utredning gällande åkeriets trafiktillstånd.

 

Läs mer:

 

Grova KoV-brott ger sanktionsvärde på 5,6 miljoner kronor

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*