annons
Hem » Notiser » Hälsofarliga vägpartiklar

Hälsofarliga vägpartiklar

En ny studie som genomförts av VTI i Linköping och universiteten i Linköping och Lund visar att slitagepartiklarna från vägbeläggning och däck kan utgöra en minst lika stor hälsorisk som avgaspartiklar.

Forskningen de senaste åren har visat att små avgaspartiklar kan leda till sjukdomar i luftvägarna och till hjärt- och kärlsjukdomar.
Nu har en ny studie som genomförts av VTI i Linköping och universiteten i Linköping och Lund på uppdrag av Vägverket visat att de grövre slitage-partiklarna från vägbeläggning och däck kan utgöra en minst lika stor hälsorisk. Rapporten påvisar också att dubbdäck ger upphov till mer än 40 gånger så mycket partiklar som odubbade vinterdäck.
Partiklar från vissa vägbeläggningar verkar vara farligare än andra. Slitagepartiklar från en vägbeläggning med granit gav i försöken större inflammationseffekter på mänskliga celler än de från en beläggning med kvartsit.
Rapporten visar också ett tydligt samband mellan hastighet och partikelmängderna.
– Forskningsresultaten visar på vikten av att minska partikelutsläppen från väg och däck. Hälsoeffekterna är så omfattande att flera åtgärder måste vidtas. Vägverket bedriver bland annat utveckling för att kunna få ner halterna från vägslitaget, konstaterar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö i en kommentar.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*