annons
Hem » Notiser » Här är vägnätet för 74 ton (BK4)

Här är vägnätet för 74 ton (BK4)

Trafikverket fick den 3 oktober 2016 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på vilka vägar som skulle vara lämpliga för en ny bärighetsklass, BK4:

”Regeringen uppdrar åt Trafikverket att redovisa vilka statliga vägar som skulle vara lämpliga att tillhöra en ny bärighetsklass, BK4. De vägar som kan bli aktuella att tillhöra den nya bärighetsklassen är vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt, för att inte äventyra överflyttningen av transporter från väg till järnväg och sjöfart, och på vägar som redan klarar den tyngre vikten.”

Uppdraget redovisas till regeringen den 15 november 2016

På kartan  nedan framgår vilka vägar utredningen kommit fram till kan klassas som BK4.

Sveriges Åkeriföretag är kritiska till vad de menar är ett allt för begränsat vägnät. Läs om det här

Läs hela utredningen här

vagnat

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*