annons
Hem » Artiklar » Här Stannar Sverige manifesterade utanför riksdagshuset

Här Stannar Sverige manifesterade utanför riksdagshuset

Trailer.se var på plats i Stockholm på tisdagen när Här Stannar Sverige genomförde sin manifestation med namnet Big Bang i närheten av riksdagshuset i Stockholm i samband med riksdagens öppnande. Ett tiotal lastbilsekipage deltog i en kortege som körde genom centrala Stockholm och som stannade en bit från riksdagshuset.

Ursprungsplanen var att kortegen med lastbilar skulle köra förbi Mynttorget jämte riksdagshuset, men av säkerhetsskäl gav myndigheterna inte tillstånd till detta. Av det skälet fick lastbilarna parkera en bit bort från Sveriges Riksdag.

Förhandsintresset var stort och enligt Här Stannar Sverige hade ett 70-tal åkare och chaufförer via Här Stannar Sveriges Facebook-grupp aviserat att de skulle medverka i manifestationen.

– En av förklaringarna till att flera åkare och chaufförer uteblev kan vara att manifestationen bestämdes med kort varsel och att det då har varit svårt för en hel del yrkesförare och åkerier att planera om sina transportuppdrag, säger Freddy Welle, verksam både i Här Stannar Sverige och i Transport.

Manifestationen stöds av Svenska Transportarbetareförbundet och Sveriges Åkeriföretag.

Nette Schölin, Conny Hård och Freddy Welle från Här Stannar Sverige lämnade tillsammans med Transportarbetareförbundets ordförande Lars Lindgren och Erika Svanström och Ulric Långberg in en gemensam skrivelse till riksdagens registrator. Skrivelsen var utformad som en fraktsedel.

– Vi kommer dessutom att skicka iväg skrivelsen till riksdagspartierna, säger Nette Schölin.

Även Uppsalaåkaren Mattias Söderkvist och Jimmy Hermansson från Örebro var på plats från Här Stannar Sverige.

Därefter fanns representanterna på plats utanför riksdagshuset och överlämnade skrivelsen till vissa riksdagsledamöter i trafikutskottet – bland andra Sten Bergheden, moderaterna, Jimmy Ståhl, sverigedemokraterna och Emma Wallrup, vänsterpartiet.

I skrivelsen som överlämnades till riksdagen framhåller Här Stannar Sverige att det är ett politiskt ansvar att ta branschens oro på allvar. Här Stannar Sverige konstaterar i skrivelsen att det finns en rad brister, bland annat att det endast finns knappt 200 trafikpoliser, skattefusk i överkreativa anställningslösningar, fortfarande för låga böter och sanktioner i förhållande till brottets karaktär samt att myndigheterna dels saknar öronmärkta medel för att beivra brott på väg, dels avsaknad av fullskalig kompetens hos åklagarna.

– Vem vill behandlas av en läkare som saknar både kunskap och legitimation, frågar sig Nette Schölin, Här Stannar Sverige. Så ser verkligheten ut för en del vägtransporter där både kunskaper och behörighet brister. Den som köper en transport måste ta större ansvar för hur deras gods transporteras.

Ulric Långberg, branschchef i Sveriges Åkeriföretag, framhåller att regeringen måste satsa på polisen och åklagarna.

– Att lägga till 25 miljoner kronor per år de kommande åren är bra men räcker inte långt i en svårt blödande polismyndighet som saknar massor med kompetens på trafikområdet, säger han. Alla delar måste hänga ihop, åklagarna måste också få hjälp att kunna göra jobbet att sätta buset bakom lås och bom.

Ulric Långberg betonar att det fortfarande är för svårt att fullt ut lagföra utländska fordon på grund av teknikaliteter och brister i kommunikation mellan ländernas system.

– Om riksdagen planerar mer kostnader för åkerier utan att ta hänsyn till dagens obalans i konkurrensen är risken att regeringen skjuter sig själva i foten, säger Nette Schölin.

Lars Lindgren, förbundsordförande i Svenska Transportarbetareförbundet, framhåller att förbundet förväntar sig mer även om flera bra saker genomförts.

– Klampningen, att hålla kvar ett fordon, behöver utökas och kvarhållande av fordon borde inte tidsbegränsas, säger han.

Rickard Gegö, vd i Sveriges Åkeriföretag, konstaterar att det finns en stor uppgivenhet i branschen trots en rad förbättringar.

– Skatteverkets årliga granskning visar att vi är den enda branschen där siffrorna pekar åt fel håll, säger han. Fler än tidigare upplever att fusk och fel är fortsatt vanliga. Av 100 granskade, misstänkta företag, fälldes 40 av dem för skattebrott på totalt 44 miljoner kronor. Siffrorna talar väl sitt tydliga språk hur det är ställt med det förebyggande arbetet. Vi har valt att utesluta medlemsföretag som inte lever upp till vår etiska policy och arbetet med Fair Transport, hållbara transporter. Nu är det dags för våra politiker att ta nästa steg och ytterligare öka sanktionerna mot fusk och fulspel.

Lars Lindgren förklarar att Transport har valt att stödja initiativet till den här aktionen eftersom människor är frustrerade.

– Den lilla människans ilska över att andra förare behandlas illa och lever under hemska omständigheter är inget vi kan se mellan fingrarna med, säger han.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*