annons
Hem » Artiklar » Miljö » I Norden föredrar vi syntetoljor
Tarragona Lubricants Plant, Spain

I Norden föredrar vi syntetoljor

Syntetisk smörjolja är upp till fyra gånger så dyr som mineralolja.
Ändå visar färska tal att användningen ökat rekordartat bland de
nordiska länderna, som nu är världsledande inom bruk av syntetiska
smörjoljor. Huvudorsaken tros vara allt större fokus på teknologi,
miljö och långsiktig ekonomi.

Mineralolja som smörjmedel är fortfarande det dominerande alternativet
i världen, även inom Norden. Tal från Univar, leverantör av Shells
smörjolja, visar att fyra av fem liter av den smörjolja som tankas på
bilar, skepp, anläggningsmaskiner eller industriella maskiner
fortfarande är mineralolja. Dock har de nordiska länderna de senaste
åren rekordartat ökat användningen av syntetiska smörjoljor. Bara
första kvartalet 2015 har användningen av syntetiska smörjoljor ökat
med 46 procent jämfört med samma period förra året. Ingenstans i
världen är tillväxten eller användningen av syntetiska oljor lika
procentuellt hög, berättar Niclas Härgestam, försäljningschef för
smörjmedel på Univar i Sverige.

– Att Sverige och de övriga nordiska länderna är mer intresserade av
syntetiska smörjoljor är på grund av teknologiska, geografiska och
ekonomiska orsaker. För det första har vi en större andel moderna
maskiner i Sverige, med teknologi som kräver mer avancerade
oljeprodukter. I Sverige har vi också ett varierande klimat med stora
temperaturskillnader vilket ställer högre krav på de oljor vi
använder, säger Niclas Härgestam.

Bränsleförbruk och miljö

Minskat utsläpp är också ett argument bland de nordiska länderna som
väger tyngre än i många andra delar av världen. En mer högteknologisk
motorolja bidrar bland annat till att minska bränsleförbrukningen
bland nyare maskiner, vilket är en av de viktigaste orsakerna till den
ökade användningen av syntetiska oljor. Minskad bränsleförbrukning
leder även till minskat utsläpp.

– I Sverige ser vi att företag är villiga att betala mer för
högteknologiska syntetprodukter, även om det på flera håll kan bli upp
till fyra gånger som dyrt som mineralolja. En annan orsak till att
företag väljer syntetiska oljor är att de varar längre, är mer
skonsamma och reducerar servicebehovet vilket både bidrar till att
reducera driftskostnaderna och förhindrar driftsstopp, berättar
Härgestam.

Fattiga länder ligger efter

Det är främst i Östeuropa samt länder i tredje världen som
användningen av helsyntetiska smörjoljor fortfarande är låg, berättar
Christoffer Hansen, ansvarig tekniker för Univar i Norden.

– I länder som Brasilien, Ryssland, Kina och Indien tar de flesta
företag den mest logiska lösningen som ofta innebär billiga och enkla
oljor. Orsaken är bristande kunskap kring smörjoljor i kombination med
en stram budget. Dessutom är underhåll av maskiner inte heller alltid
första prioritet. Vi räknar dock med att utvecklingen går framåt och
att användningen av syntetiska oljor kommer stiga även i andra länder
framöver, säger Christoffer Hansen.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*