annons
Hem » Artiklar » Indragna körkort efter rattfylleri ökar

Indragna körkort efter rattfylleri ökar

Under 2019 fattade Transportstyrelsen beslut om att återkalla 36 692 körkort vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år då 34 617 körkort återkallades, berättar Transportstyrelsen i en pressrelease. Den största procentuella ökningen sker i återkallelsegrund 1 vilket i huvudsak betyder rattfylleri eller drograttfylleri. Ökningen i den kategorin var 13,1 procent.

– Vi ser ett ökat inflöde av ärenden från Polisen vilket förklarar ökningen av antalet återkallelser. Fler förare fastnar i kontrollerna, säger Åsa Bergqvist, enhetschef på Transportstyrelsen.

Återkallade körkort 2018-2019

Återkallade körkort per återkallelsegrund 2018 2019 Återkallelsegrunden betyder i huvudsak
Återkallelsegrund 1 5746 6499 Rattfyller eller drograttfylleri
Återkallelsegrund 2 185 158 Smitning
Återkallelsegrund 3 545 623 Flera mindre överträdelser
Återkallelsegrund 4 18234 19903 En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning
Återkallelsegrund 5 1662 1337 Opålitlighet i nykterhetshänseende
Återkallelsegrund 6 182 144 Allmän brottslighet
Återkallelsegrund 7 5 503 5 550 Medicinska skäl
Återkallelsegrund 8 4 161 4 164 Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov
Återkallelsegrund 9 7 22 Hinder fanns för utfärdande av körkort
Samtliga* 34617 36692

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelsegrunder.

Skillnader i landet

Det finns stora variationer mellan länen i landet när det handlar om hur antalet återkallelser förändrats mellan 2018 och 2019. I majoriteten län ökar antalet återkallelser där Uppsala och Norrbottens län sticker ut med ökningar på 15,6 procent och 12,4 procent. Men i vissa län minskar antalet återkallelser. Störst minskning sker i Blekinge och Dalarnas län med 6,7 procent och 4,9 procent.

– Vi kan konstatera att inflödet av körkortsärenden varierar mellan länen, så har det även varit under tidigare år. Det finns en tydlig koppling mot Polisens arbete som kan skilja sig åt i olika delar av landet och därmed ge en viss förklaring till skillnaderna, säger Åsa Bergqvist.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*