annons
Hem » Artiklar » SÅ vill se fler alkobommar

SÅ vill se fler alkobommar

Ska Sverige nå målet på 99,90 procent nykter trafik 2020 måste någonting göras. Uppmaningen kommer från Sveriges Åkeriföretag som vill se att alkobommar eller liknande system införs på flera platser. Om fler svenska hamnar utrustas med automatisk nykterhetskontroll kommer det att bidra till ökad trafiksäkerhet på våra vägar menar organisationen.

I en skrivelse undertecknad Annika Persson, Birgitta Härle och Patrick Magnusson som alla är sakkunniga trafiksäkerhetsfrågor hos Sveriges Åkeriföretag framhäver man att det finns stora fördelar med de alkobommar som testats både i Göteborg och Stockholm. Enligt skrivelsen håller den svenska trafikpolisen håller på att nedmonteras och att antalet utandningsprov minskar kraftigt och har i princip halverat de senaste sex åren. Även den preventiva effekten ska inte underskattas menar SÅ. Tidsaspekten har påverkats ytterst lite när det gäller avkörning från färjorna och metoden har fått en bred acceptans hos yrkesförarna.

Några andra fördelar enligt skrivelsen är:

• Det är enkel hantering vid själva provtagningen

• Alkobommarna har fått acceptans

• De kan etableras på flera platser: Placering kan ske i hamnar, på polisens kontrollplatser, större arbetsplatser (byggen, kärnkraftverk, gruvor och så vidare)

• Alkobommarna ger möjlighet till utökat antal nykterhetskontroller

• Det är kostnadseffektivt jämfört med vanliga poliskontroller

• Preventiv effekt genom information

Sveriges Åkeriföretag ser gärna automatisk nykterhetskontroll i fler hamnar och nedanstående hamnar ser man gärna som prioriterade:

• Göteborg

• Helsingborg

• Trelleborg

• Stockholm (exempelvis Frihamnen eftersom försöken genomförts där)

• Karlshamn

• Malmö (CMP) är också intressant och där finns dessutom Öresundsbron att väga in.

Det finns nackdelar, och främst är det att alkobommar ändå kräver viss närvaro av polis, tulltjänsteman eller kustbevakning. Men det kan inte hindra en utbyggnad. Att rädda liv måste vara värt mer menar Sveriges Åkeriföretag. Varje år dör det cirka 70 personer i alkoholrelaterade olyckor i Sverige. Det är 70 för många anser Annika Persson, Birgitta Härle och Patrick Magnusson

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*