annons
Hem » Artiklar » Inga nya åtgärder för ökad användning av biobränsle

Inga nya åtgärder för ökad användning av biobränsle

Regeringen har inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder för att öka användning av biobränsle än det förslag på sänkt skatt för etanol och Fame som kom i mitten av mars. Detta framgår i ett skriftligt svar från finansminister Magdalena Andersson (S) på en fråga från den moderate riksdagsmanen Johan Hultberg.

Hultberg lämnade den 11 mars in en skriftlig fråga till klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP) där han undrade om hur hon ser på möjligheten att minska transportsektorns utsläpp av växthusgaser genom en ökad användning av biodrivmedel. Han frågade också om regeringen avser vidta några åtgärder för att säkerställa att regeringens politik premierar i stället för straffar förnybara drivmedel.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är finansminister Magdalena Andersson som ska svara på frågan och i onsdags i förra veckan kom svaret.

Enligt Magdalena Andersson för regeringen redan idag en politik där hållbara biodrivmedel premieras genom skattebefrielse för hela eller delar av energiskatten och hela koldioxidskatten. Hon påpekar också att skattebefrielsen för biodrivmedel är ett statligt stöd förenat med vissa villkor. Ett av villkoren är att skattebefrielsen inte får vara större än merkostnaderna för produktionen av biodrivmedlet jämfört med priset på det fossila bränsle som ersätts, så kallad överkompensation.

Hon hänvisar också till det förslag som kom från finansdepartementet den 14 mars som skulle innebära sänkt skatt på etanol och Fame med början från 1 augusti. Några ytterligare åtgärder än denna anges inte i svaret.

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*