annons
Hem » Artiklar » Logistik » Ingen ökning av lastbilstrafiken 2015

Ingen ökning av lastbilstrafiken 2015

Lastbilstrafiken år 2014 visar inga tecken på återhämtning från de låga nivåer som rapporterats de senaste åren. Såväl antal transporter som mängd lastat gods och antal körda kilometer är i stort oförändrade jämfört med i fjol, visar ny officiell statistik från Trafikanalys.

Lastbilstrafiken uppvisar få förändringar jämfört med föregående år, både vad gäller inrikes- och utrikestrafiken.

– År 2014 var, precis som föregående år, ett år utan större förändringar i lastbilstrafikens omfattning. Branschen har inte återhämtat sig från de låga nivåer som uppmätts de senaste åren, säger Sara Berntsson, utredare på Trafikanalys.

Under 2014 genomförde de svenskregistrerade lastbilarna 37,9 miljoner varutransporter inom och utom riket. Nästan samtliga av dessa, 99 procent, genomfördes helt inom Sveriges gränser. Transportarbetet uppgick till nära 39 miljoner tonkilometer och trafikarbetet till 2,8 miljarder kilometer inom Sverige detta år.

Totalt transporterades 381 miljoner ton gods av de svenskregistrerade lastbilarna. Majoriteten av detta gods, 375 miljoner ton, transporterades i inrikestrafiken. De flesta transporter (70 procent) har dessutom start och mål i samma län. Mest gods för inrikes trafik lastades i Västra Götalands län, 64 miljoner ton.

Uppgifterna är hämtade ur rapporten ”Lastbilstrafik 2014 Trafikanalys Statistik 2015:21” som kan laddas ner på www.trafa.se/lastbilstrafik. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och Statisticon AB har producerat rapporten på uppdrag av Trafikanalys.

Trafikarbete avser transporterad sträcka (mäts i kilometer). Transportarbete avser transporterat gods multiplicerat med transporterad sträcka (mäts i tonkilometer).

Kommentera

Din epostadress kommer inte att publiceras.Tvingande fält är markerade *

*